Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada teritorijā

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu Ķekavas novada pašvaldībai ir nodoms uz 10 (desmit) gadiem Ķekavas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai.
 

Aicinām iedzīvotājus no 2021.gada 12. oktobra līdz 2021.gada 9. novembrim izteikt  viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā līdz 2031.gadam, savu viedokli brīvā formātā iesniedzot pašvaldības ēkās: Ķekavas novada centrālajā administrācijā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā; Baldones pilsētas pārvaldē Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novadā; Baložu pilsētas pārvaldē Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā; Daugmales pagasta pārvaldē „Salnas”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: novads@kekava.lv
 

 

Īpašumu pārvalde
12.10.2021.

 

  Drukāt