Ķekavas novada domes vadība aicina Ministru kabinetu pārskatīt noteikumus attiecībā uz izglītībā strādājošajiem

Uzklausot Ķekavas novada pašvaldības izglītības jomas darbinieku bažas saistībā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 grozījumu ietekmi uz izglītības procesu turpmāk, Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko, šodien nosūtīja oficiālu vēstuli atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu pārskatīt noteikumus attiecībā uz izglītībā strādājošajiem pedagogiem un tehniskā atbalsta darbiniekiem.

 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 grozījumos ir noteikts, ka no 15.novembra tiem izglītības jomā strādājošajiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem būs nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 pārslimošanas vai vakcinēšanās sertifikāts. Šie noteikumi attiecas uz:
 

  • pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības, kā arī augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem,
  • neformālās izglītības un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem,
  • koledžās un augstskolās studējošajiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem.

 

Tāpat ir noteikts, ka pārejas periodā no 11.oktobra līdz 15.novembrim tiem veselības, sociālās aprūpes un izglītības iestāžu darbiniekiem, kas būs sākuši vakcināciju, tests darba vajadzībām tiks apmaksāts no valsts budžeta. Pārējās nodarbinātības jomās darbinieki veiks testus paši par saviem līdzekļiem vai vienojas ar darba devēju par citu risinājumu.

 

Apzinot izglītības jomas darbinieku vakcinācijas aptveres situāciju Ķekavas novadā, var secināt, ka pēc 15.novembra pašvaldība nevarēs pilnā apjomā veikt savas autonomās funkcijas - nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpus stundu pasākumus, arī bērnu nometnes.
 

Noteikumi par obligāto nosacījumu, ka izglītībā, medicīnā un sociālajā aprūpē drīkstēs strādāt tikai vakcinēti vai pārslimojuši cilvēki, būtiski nepalielinās vakcinācijas aptveri valstī kopumā, bet izglītības nozarē palielinās jau esošo vakanču skaitu un tam sekojošo problemātiku - darbinieku trūkums, pārstrādājušies darbinieki, neapmierināti vecāki.


Vēstulē atbildīgajām amatpersonām Ķekavas novada domes vadība norāda praktiskus piemērus no Ķekavas novada izglītības iestāžu sniegtajiem datiem par pedagogu skaitu, kuri nevēlas vakcinēties un gatavojas rakstīt atlūgumus, lai ieskicētu situācijas nopietnību, kuru nav iespējams risināt arī ar paredzamo trūkstošo pedagogu aizvietošanas plānu.


Tāpat rakstiskajā vēstulē Latvijas Pašvaldību Savienībai tiek lūgts tās vadību atbalstīt šādu iniciatīvu un piedāvāt pašvaldībām (ja tām ir radusies līdzīga situācija saistībā ar šiem MK noteikumu grozījumiem) vērsties pie atbildīgajām amatpersonām un paust savu nostāju par pieņemto MK noteikumu Nr. 360 grozījumu ietekmi uz izglītības procesu pēc šī gada 15.novembra, vienlaicīgi – aicināt pārskatīt minētos noteikumus attiecībā uz pedagogiem.

 

“Šis laiks ir izaicinājumu pilns visās nozarēs, tādēļ normatīvo aktu pieņēmējiem un tiem, kuriem ar tiem jāstrādā ikdienā, pielietojot tos darbā, ir ciešāk jāsadarbojas, lai rastu labāko iespējamo risinājumu drošības, veselības un pakalpojumu kvalitātes vārdā, tādejādi paaugstinot darba ražību un sagaidāmo rezultātu, nevis vēl vairāk sarežģot darba procesu. Viens no praktiskajiem risinājumiem, ņemot vērā pedagogu trūkumu Latvijā, ir atļaut turpināt strādāt pedagogiem arī ar negatīvu Covid 19 testu,” ar viedokli dalās domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

 

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja birojs
01.10.2021.

 

  Drukāt