Noslēdzies Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta nomaiņas process

 

Noslēdzoties divu gadu ilgam projektam, šajā rudenī Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca ieguvusi jaunu un kvalitatīvu jumtu.


2019.gada gada 14. septembrī draudze iesniedza pieteikumu atklātu projektu konkursā „ Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta nomaiņa” programmā „Leader” partnerībā "Daugavkrasts”, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu ELFA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada apakšpasākumā 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Rīcība 2.1. Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība.


Baznīcas jumta nomaiņu veica SIA “IH Lucrum” par summu  43256 eur.  ELFA Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros 30 000 eur  finansēja Lauku atbalsta dienests, no kuriem 10% bija draudzes līdzfinansējums. Ķekavas novada dome projekta realizācijai piešķīra 13 791 eur finansējumu.  Draudze papildus vēl no saviem līdzekļiem  finansēja tehniskā projekta izstrādi kā arī izmaksas kas saistītas ar piedalīšanos LAD projektu konkursā.

 

Esam gandarīti par  baznīcas jumta nomaiņas projekta realizēšanu un  Ķekavas vēsturiskā centra kopējā izskata uzlabošanu.
 

Paldies visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem!

 

Doles - Ķekavas evaņģēliski luteriskā draudze
01.10.2021.

 

  Drukāt