Aktualizē jautājumu par tauvas joslu ievērošanu Sausās Daugavas krastos

Ķekavas novada domes vadība otrdien, 7.septembrī, kopā ar Reģionālo pašvaldības policiju devās apsekot Sausās Daugavas krastus, lai novērtētu, kā zemes īpašnieki ievēro prasību par tauvas joslu un kādas ir ķekaviešu iespējas brīvi piekļūt publiskajiem ūdeņiem.

 

Ķekavas novada dome ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par to, ka iepriekš iecienītas peldvietas vairs nav sasniedzamas zemes īpašnieku uzstādīto barjeru vai žogu dēļ. To klātienē otrdien aplūkoja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Līcis un Ķekavas Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.

 

Apsekojuma laikā konstatēts, ka kopumā situācija ir apmierinoša, un piekļuve Daugavas krastiem tiek nodrošināta. Novērots, ka nereti tauvas josla ir apaugusi ar kokiem un krūmiem, kā arī zemes īpašnieku uzstādītie nožogojumi, iespējams, atsevišķās vietās ir pārāk tuvu krastam.

 

Kā norāda Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Līcis, zemes īpašniekam tauvas josla ir apgrūtinājums, jo kājāmgājējiem pārvietošanos pa to nekādi nedrīkst ierobežot ne ar žogu, ne citu veidu norobežojumiem. „Nereti zemes īpašnieki akcentē tikai savas tiesības, tomēr pastāv arī pienākumi, kuri ir noteikti likumā un kuru ievērošanu pašvaldība arī turpmāk uzraudzīs,” akcentē Gatis Līcis.

 

Pēc otrdienas apsekojuma tiks apkopota informācija par konstatētajiem pārkāpumiem, un tā tiks tālāk vērtēta Drošības komitejā, lai sagatavotu novada domei priekšlikumus par nepieciešamo tālāko rīcību.

 

Atgādinām, ka saskaņā ar Zvejniecības likuma 1. panta 6. punktu tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem. Zemes īpašniekam nav tiesību apbūvēt vai citādi nosprostot šo ūdens piekrastes joslu.

 

 

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja birojs
07.09.2021.

 

  Drukāt