Pašvaldības izglītības iestādes meklē 3 pedagogu palīgus – asistentus

Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes meklē 3 pedagogu palīgus – asistentus darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams pārvietošanās un pašaprūpes atbalsts.


Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.


Asistents darbam Ķekavas vidusskolas 4. klasē.

 
Darba vietas adrese: Nākotnes ielā 1a, Ķekavā


Atalgojums – 4,50 euro/h pirms nodokļu nomaksas (apmaksā valsts).


Darba pienākumi asistentam izglītības iestādē:

 1. No rītiem sagaidīt pie skolas autobusa vai pie likumiskā pārstāvja automašīnas un palīdzēt nokļūt izglītības iestādē. Pēc stundām identiska secība, lai nokļūtu mājup;
 2. Atgādināt par personīgo higiēnu un nepieciešamību apmeklēt tualeti ik pēc 1,5-2h;
 3. Sākoties/ beidzoties mācību stundai, palīdzēt nokļūt no punkta A uz B;
 4. Palīdzēt orientēties laikā un telpā;
 5. Palīdzēt sagatavoties stundām, informēt, kāds mācību priekšmets gaidāms un ko nepieciešams sagatavot.


Darbības var mainīties, atkarībā no bērna kopējā progresa.


Bērna raksturojums:


Meitene ir mierīga, mīļa, centīga un vienlaikus arī ar aktrises talantu. Ar pēdējo jāuzmanās brīžos, kad kaut kas ir jādara, bet bērnam negribās, tad tiek likts lietā viss arsenāls. Bērna mīlestība ir zirgi un viss, kas ar to saistīts. Asistents izglītības iestādē nepieciešams, jo bērns no gada mājapmācībā pāries uz mācībām klātienē pilnīgi citā skolā.


Bērnam ir garīgās attīstības un runas traucējumi, kas nozīmē, ka viss notiek lēnāk kā citiem bērniem.


No asistenta izglītības iestādē sagaidām pozitīvu attieksmi, disciplīnu un labu garastāvokli.


Sīkāka informācija pie mammas pa telefonu: 26897240. Ar potenciālajiem asistentiem labprāt mamma tiktos klātienē pirms darba uzsākšanas.

 

Asistents darbam PII “Ieviņa”.


Darba vietas adrese: Gaismas iela 25, Ķekavā


Atalgojums – 660 euro/mēnesī pirms nodokļu nomaksas (apmaksā pašvaldība) + vecāka līdzfinansējums pēc vienošanās.


Darba laiks: 8.00 – 17.00


Darba pienākumi asistentam izglītības iestādē:

 1. pieskatīt bērnu;
 2. palīdzēt pārvietoties izglītības iestādē;
 3. veikt aprūpi - jābaro, jāģērbj utt.Bērna raksturojums:

Puisītim ir 4,5 gadi, viņam ir Angelmana sindroms. Bērns ir ļoti smaidīgs un aktīvs. Bērns nerunā. Viņš staigā un ir ļoti zinātkārs. Mācās ēst. 2x nedēļā apmeklē ergoterapiju un logopēdu, tāpēc būtu labi, ja asistentam ir savs auto, lai var arī aizvest uz terapijām. Meklējam tādu cilvēku, kurš būs viņam, kā labākais draugs un uzticības persona, atbildīgu un gatavu palīdzēt bērnam apgūt jaunas iemaņas.


Sīkāka informācija pie mammas pa telefonu: 28383821.

 

Asistents darbam pašvaldības deleģētā grupā privātskolā “Gaismas tilts 97”.


Darba vietas adrese: Nākotnes iela 3, Ķekavā


Atalgojums – 660 euro/mēnesī pirms nodokļu nomaksas (apmaksā pašvaldība).


Darba laiks: 8.00 – 17.00


Darba pienākumi asistentam izglītības iestādē:

 1. atbalstīt bērna līdzdalību mācību procesā un citos izglītības iestādes pasākumos;
 2. sniegt atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, pedagogiem un citām personām,
 3. palīdzēt sagatavoties nodarbībai;
 4. pavadīt bērnu āra pastaigās un āra nodarbībās.Bērna raksturojums:

 

Puisītim ir 5 gadi. Bērns ir draudzīgs un atvērts sadarbībai, runīgs. Bērnam ir koncentrēšanas grūtības un paaugstināts aktivitātes līmenis.


Asistentam būtu jāstrādā ciešā sadarbībā ar pedagogu – laicīgi brīdināt zēnu par gaidāmajiem uzdevumiem un to apjomu, nepieciešamības gadījumā sniegt atkārtotas instrukcijas, nodrošināt bērnam biežākas atpūtas pauzes ar iespēju fiziski izkustēties.

 

Sīkāka informācija pie mammas pa telefonu: 26831935.

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
06.09.2021.

 

 

 

  Drukāt