Domes priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskā projektā Portugālē

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko un projektu vadītājs Māris Ozoliņš piedalīsies Eiropas Savienības programmas Eiropa pilsoņiem apakšprogrammas Town twinning ietvaros realizētā projektā “Strings that unite us through migration”, kas paredz savstarpēju sadarbību, informācijas apmaiņu ar labākās prakses piemēriem migrācijas problēmu risināšanā.


Dalība projekta pasākumā notiks šī gada 6. - 9. septembrī, Portugāles pilsētā Gondomarā. Minētā projekta mērķis ir 5 starptautiskos pasākumos apvienot iedzīvotājus, vietējās pārvaldes iestādes, ekspertus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai diskutētu par tādām problēmām kā migrācija, sabiedrības vienotība, sadarbība, eiroskepticisms, kā arī veicinātu sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības procesos.


Partnerība apvienos pašvaldības un bezpeļņas organizācijas no Portugāles, Maltas, Slovākijas, Spānijas, Itālijas, Rumānijas, Somijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Ungārijas, Zviedrijas, Bulgārijas, Vācijas, Nīderlandes, Čehijas, Grieķijas un Francijas.


Visas izmaksas par ceļošanu, piemēram lidmašīnas biļetes, nakšņošanu, ēdienāšanu un transportu uz vietu, kur notiek pasākums, pilnībā segs ES projekta budžets.


Ķekavas novada domes priekšsēdētāja birojs
03.09.2021.

 

 

  Drukāt