Labklājības ministrs iepazīstas ar sociālo jomu Ķekavas novadā

Šodien, 2. septembrī, Ķekavas novadu apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis, lai klātienē pārrunātu sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu jautājumus, kā arī apspriestu nākotnes izaicinājumus sociālajā jomā.

 
“Nobriedušas sabiedrības pazīme ir spēja parūpēties par tās sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju daļu, tāpēc uzskatu par jaunās Ķekavas novada domes pienākumu aktīvi iesaistīties sociālās jomas atbalstā un attīstībā,” uzsver Ķekavas novada priekšsēdētājs Juris Žilko. 


Vizītes laikā ministrs kopā ar Ķekavas novada pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” slēgtās filiāles “Baldone” ēku Baldonē, Mežvidu ielā 17, kuru Baldones novada pašvaldība 2019. gadā ieguva īpašumā, to pārņemot no Labklājības ministrijas. Ēkas platība ir virs 6 000 m2, un tās tehniskais stāvoklis ir novecojis, tādēļ provizoriskie aprēķini ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai pārsniedz 5 miljonus eiro.


“Ķekavas novadam šis ir liels izaicinājums – atrast finansējuma avotu, lai visu ēku varētu izmantot sociālo pakalpojumu mērķim, bet, ja tas nav iespējams, tad jāplāno kāds cits objekta attīstības variants, jo ēka tehniski noveco un tā prasa uzturēšanas izmaksas, kā arī degradē vidi” ar viedokli dalās Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Agnese Geduševa.


Vizītes ietvaros ministrs apmeklēja arī Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides un attīstības projekta realizācijas vietu Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.8, kur ir plānots dienas aprūpes centrs, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus 15 personām ar garīga rakstura traucējumiem,  kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II otrā invaliditātes grupa). Tāpat šī projekta ietvaros tiks izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta ne mazāk kā 32 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.


Vizītes noslēgumā ministrs ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunāja aktuālos problēmjautājumus sociālajā jomā ar mērķi rast kopējus risinājumus attiecībā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem bērniem, kuri cietuši no vardarbības. Tāpat tika apspriesta materiālā atbalsta nodrošināšana cilvēkiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, atbalsts nodarbinātības jomā (subsidētās darba vietas) personām ar invaliditāti, pakalpojumi jauniešiem, sociālās rehabilitācijas atkarīgajiem bērniem un jauniešiem, sociālo darbinieku atalgojums un citi svarīgi jautājumi.


Vizītes noslēgumā ministrs ieskicēja aktualitātes par pašvaldībām pieejamo Eiropas Savienības finansējumu šobrīd un tuvāko gadu laikā, tāpat tika atbildēts uz vienu no svarīgākajiem jautājumiem par sociālo darbinieku atalgojumu, kurš šobrīd nav konkurētspējīgs.


“Ar 2022. gada 1. janvāri tiek plānots paaugstināt atalgojumu aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem. Vēl gan notiek sarunas valdībā par 2022. gada budžetu, bet šī ir viena no Labklājības ministrijas prioritātēm, par kuru mēs stingri pastāvam,” apgalvo labklājības ministrs Gatis Eglītis.