Ķekavas novada pašvaldība uzsāk iekšpagalmu ielu asfaltēšanas darbus

Ķekavas novada pašvaldība ar 24. augustu uzsāk pašvaldībai piederošo iekšpagalmu ielu sakārtošanu un asfaltēšanu visā novadā. 

 

Kā pirmie ielu seguma atjaunošanas darbi tiks uzsākti 24. augustā Ķekavā, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā - Nākotnes ielā 6, 8, 10, 12 un 14. Pēc tam sekos ielu sakārtošana Baložu pilsētā un Katlakalnā, bet noslēdzošie darbi notiks Daugmalē.  Šo remontdarbu laikā būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājiem būt saprotošiem.

 

Šo darbu veikšanai Ķekavas novada pašvaldība ņem kredītu Valsts kasē 85% apmērā no kopsummas.  

 

Kopumā 2021. gadā Ķekavas novada pašvaldība plāno izbūvēt ar asfaltbetonu šādas ielas Ķekavas novadā:


Baložu pilsētā

  • Titurgas iela (posmā no Kr. Barona ielas līdz Uzvaras prospektam)
  • Ezera iela (no Titurgas ezera atpūtas vietas līdz attīrīšanas iekārtām). 


Ķekavas pagastā

  • Ķekavā, Nākotnes ielas 6, 8, 10, 12 un 14 – iekšpagalms;
  • Katlakalnā, Valsts vietējā autoceļa V2 – D nobrauktuve (posmā no Valsts vietējā autoceļa V2 līdz nekustamajam īpašumam “Daugmaļi”).

 

Daugmales pagastā

  • posmā gar daudzdzīvokļu māju “Vārpas”, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES - Jaunjelgava;
  • posmā no daudzdzīvokļu mājas “Salnas” līdz daudzdzīvokļu mājai “Alpi”, paralēli Valsts reģionālajam autoceļam P85 Rīgas HES - Jaunjelgava);
  • posmā no Valsts reģionālā autoceļa P85 Rīgas HES - Jaunjelgava gar daudzdzīvokļu māju “Alpi” līdz atkritumu konteineru laukumam, ieskaitot arī  laukumu;

 

Saņemot atļauju par aizņēmuma saņemšanu, Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi līgumu par pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu veikšanu  ar SIA “ĶEKAVA-PMK”, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pašvaldības veiktajā publiskajā iepirkumā.

Atgādinām, ka ielas un ceļi ir viens no būtiskākajiem infrastruktūras elementiem, kas ietekmē ne tikai ciematu un atsevišķu apdzīvotu vietu attīstību, bet visa novada attīstību. Pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu tīkls sastāda 229,31 km.  Arī 2021. gadā viena no pašvaldības piecām prioritātēm ir pašvaldības ceļu un ielu seguma sakārtošana.

Ķekavas novadā 2021. gadā augustā ir nodota ekspluatācijā Baložos Uzvaras prospekta pārbūve, kur  projekta ietvaros pārbūvētas ielas, izbūvēts jauns apvienotais gājēju un veloceliņš un gājēju ietves, jauns ielu apgaismojums, nomainīti komunikāciju tīkli, sakārtojot arī esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Šī ERAF projekta ietvaros tika izbūvēta arī Jaunatnes iela 2020. gadā.

2021. gada vasarā ir pabeigta gājēju pārejas izbūve Daugmalē, kā arī noslēgusies veloceliņa pirmā posma izbūve gar autoceļu A7- no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās. Tāpat šogad ir veikta ielu seguma atjaunošana ar asfaltbetonu un apgaismojuma izbūve Rāmavā, Rāmavas ielā pie daudzdzīvokļu mājām nr. 19,  21 un 23.

 

Vēl šobrīd notiek ielu sakārtošanas darbi Saulgriežu ielā un Saules ielā:

  • Saulgriežu ielas pārbūve Baložos (no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai)  - tiek izbūvēta iela ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu. Darbus plānos pabeigt šogad septembrī.
  • Saules ielas pārbūve Odukalnā (no Odukalna ielas līdz Niedru ielai). Tiek pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve, uzstādīti ātrumvaļņi.

 

Tāpat vēl norit apvienotā gājēju un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 – no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā. Būvdarbus plānots pabeigt 2021. gada beigās.

 

Savukārt 2019. gadā Ķekavā, Gaismas ielā 19, pie sešu daudzdzīvokļu māju korpusiem 2, 4, 5, 6, 8 un 9, auto stāvlaukuma un tam piebraucamo ceļu pārbūves ietvaros pārbūvētas ietves, brauktuves, pazemes komunikāciju tīkli un elektroapgādes kabeļi, izbūvēta lietusūdens kanalizācija un ielu apgaismojums, kā arī noasfaltēts stāvlaukums un ielas.

 

Administratīvā pārvalde

23.08.2021.

 

  Drukāt