Pašvaldība rīko nekustamā īpašuma izsoli
Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Ozolu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 002 0297), kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 002 0297, platība 0,0610 ha.
Sākumcena – 7100 eiro, solis - 100 eiro, nodrošinājuma maksa – 710,00 eiro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 23.08.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 22.09.2021. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.08.2021. plkst.13.00 līdz 12.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lvPar nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 22026854

Īpašumu pārvalde

23.08.2021.  

  Drukāt