Ķekavas novada pašvaldība īsteno Eiropas Klimata iniciatīvas projektu

Ķekavas novada pašvaldība šogad, īstenojot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projektu “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”, veikusi vairākas projekta aktivitātes izglītības jomā. Norisinājušās ‘’Enerģijas dienas’’ novada skolēniem, noslēdzies skolēnu konkurss ‘’Enerģijas taupīšanas detektīvi’’, un ir uzsākts energoauditu process Ķekavas novada izglītības iestādēs, kā arī LED lampu nomaiņa Ķekavas vidusskolā.


Kā viena no pirmajām projekta aktivitātēm, kas jau ir uzsākta, ir energoauditi, ieskaitot termogrāfiju, kas EUKI projekta ietvaros tiek veikta desmit Ķekavas novada pašvaldības iestāžu ēkām. Energoauditi līdz gada beigām tiks veikti visām Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēm. Savukārt pilotprojekta ietvaros Ķekavas vidusskolai līdz septembrim tiks nomainīti esošie gaismekļi pret LED gaismekļiem, paaugstinot iestādes energoefektivitāti. Gaismekļi tiks nomainīti iestādes trešā stāva kabinetos, tai skaitā vidusskolas aktu zālē un bibliotēkā. Pilotprojekta ietvaros, pēc energoefektīvu risinājumu ieviešanas, skola piedalīsies enerģijas taupīšanas sacensībās, kas norisināsies arī starp projekta partneru – Bordesholmas (Vācija) un Gostinas (Polija) pilotskolām.


Lai vairotu skolēnu zināšanas par energoefektivitāti un energotaupību, no 19. līdz 22. aprīlim Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas skolēni tiešsaistē piedalījās ‘’Enerģijas dienās’’ ar informatīvām un praktiskām nodarbībām par energoefektivitātes jautājumiem, kurus vadīja pieredzējuši mācībspēki no Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta.  Projektā mācību stundas skolēniem vadīja zinātnieki kopā ar augstākā studiju līmeņa studentiem. Mācību nodarbībās ‘’Enerģijas dienu’’ ietvaros tika iekļautas tādas tēmas kā atjaunojamā enerģija, enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas, gaisa piesārņojums, ilgtspējīgs pārtikas patēriņš kā arī cilvēka ietekme uz vidi un citas videi aktuālas tēmas.


Lai skolēni varētu praktiski pielietot iegūtās zināšanas, EUKI programmas projekta ietvaros Ķekavas novada pašvaldība izsludināja radošo konkursu visiem Ķekavas novada skolēniem ar nosaukumu “Enerģijas taupīšanas detektīvi”, kurā skolēni varēja pieteikties kopā ar saviem klases biedriem. Konkursā piedalījās vairākas klases no Baložu vidusskolas un Ķekavas vidusskolas. Komandas, radoši izpaužoties, zīmējot, fotografējot un filmējot, attēloja to, kā ikdienā var taupīt enerģiju. Iesniegtie darbi tika vērtēti divās vecuma grupās, 1. – 4. klase un 5. – 12. klase, izvēloties vienu klasi katrā vecuma grupā, kas balvā saņems standarta izmēra picu katram klases skolēnam un klases audzinātājai. Pirmajā vecuma grupā uzvarētāji ir Ķekavas vidusskolas 2.D klase, kuri savā projektā piedalījās gan paši, gan iesaistīja savas ģimenes, radot interesantu, radošu video materiālu par enerģijas taupīšanu. Savukārt otrajā vecuma grupā konkursa uzvarētāji ir Baložu vidusskolas 11.A klase, kuri ļoti rūpīgi bija izpētījuši dažādus enerģijas patēriņa aspektus un piedāvājuši risinājumus tā samazināšanai. Savukārt nelielas veicināšanas balvas par radošu izpildījumu saņems Ķekavas vidusskolas 3.B klase un Baložu vidusskolas 3.C klase.

 


Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de

 

Administratīvā pārvalde
01.06.2021.

 

 

  Drukāt