Aicinām skolēnus piedalīties konkursā "Enerģijas taupīšanas detektīvi"

Ķekavas novada pašvaldība aicina novada skolu skolēnus kopā ar klasesbiedriem piedalīties konkursā "Enerģijas taupīšanas detektīvi", kura ietvaros skolēni līdz 5. maijam var iesūtīt savas klases radošās idejas enerģijas taupīšanai. Klases, kas uzvarēs konkursā, balvā saņems picu katram klases skolēnam un klases audzinātājai.


No 2021. gada 22. aprīļa līdz 5. maijam Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta ietvaros Ķekavas novada pašvaldība izsludina radošo konkursu visiem Ķekavas novada skolu skolēniem ar nosaukumu “Enerģijas taupīšanas detektīvi”, kurā skolēni var pieteikties kopā ar saviem klasesbiedriem. Klases komandas, radoši izpaužoties, zīmējot, fotogrāfējot vai filmējot, var izstāstīt kā ikdienā var taupīt enerģiju.


Lai piedalītos konkursā:

  • kopā ar klasesbiedriem izdomā kā efektīvi ir iespējams taupīt enerģiju;
  • radoši izpaužoties, parādiet, pastāstiet, nofilmējiet vai uzzīmējiet savu ideju;
  • līdz 5.maijam klases audzinātājai šis darbs elektroniski jānosūta uz e-pastu energija@kekava.lv, aprakstā norādot  pārstāvēto skolu, klasi un skolēnu skaitu klasē.


Konkursa nolikums apskatāms ŠEIT.

 

Iesniegtie darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās, 1. – 4. klase un 5. – 12. klase, izvēloties vienu klasi katrā vecuma grupā, kas balvā saņems standarta izmēra picu katram klases skolēnam un klases audzinātājai. Papildus punktus konkursā varēs iegūt tās klases, kas sava projekta ievaros būs iesaistījuši arī apkārtējos cilvēkus – savu ģimeni, kaimiņus vai citus novada iedzīvotājus.

 

Uzvarētāji tiks paziņoti Ķekavas novada informatīvajos kanālos divu nedēļu laikā pēc konkursa perioda beigām, kā arī organizatori sazināsies ar uzvarētājiem, lai vienotos par balvu saņemšanu.

 

Aicinām skolēnus būt aktīviem un piedalīties konkursā, lai kopā rastu interesantus un radošus risinājumus enerģijas taupīšanai, kas varētu iedvesmot arī pārējos novada iedzīvotājus!

 

Šis konkurss ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI) projekta. EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de
 

 

 

Administratīvā pārvalde
22.04.2021.

 

 

  Drukāt