Paziņojums par lokālplānojuma un detālplānojumu publiskās apspriešanas norisi

Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt attālināti neklātienes formā, ievērojot likumā noteiktos nosacījumus.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo vismaz divos plašsaziņas kanālos ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma.

 

 

Ievērojot jauno regulējumu, Ķekavas novada pašvaldība informē par publiskajai apspriešanai nodotā lokālplānojuma un detālplānojumu publiskās apspriešanas termiņiem un publiskās apspriešanas sanāksmju laikiem:

 

Nosaukums

Publiskās apspriešanas termiņš

Attālinātās publiskās apspriešanas sanāksmes norises laiks

Paziņojums par publisko apspriešanu un detalizētāka informācija

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 13.aprīļa līdz 18.maijam

2021.gada 6.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 13.aprīļa līdz 11.maijam

2021.gada 28.aprīlī plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit 

Detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumi Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 13.aprīļa līdz 11.maijam

2021.gada 28.aprīlī plkst. 19.00 ZOOM platformā,

šeit

Detālplānojuma “Dārznieki” grozījumi nekustamajā īpašumā “Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 13.aprīļa līdz 11.maijam

2021.gada 29.aprīlī plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Akmeņkaļu ielā 13, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 13.aprīļa līdz 11.maijam

2021.gada 29.aprīlī plkst. 19.00 ZOOM platformā

šeit

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

no 2021.gada 20.aprīļa līdz 18.maijam

2021.gada 13.maijā plkst. 18.00 ZOOM platformā

šeit

 

Informācija par publiskajām apspriešanām pieejama:

  • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “ATTĪSTĪBA” – “Lokālplānojumi” - “Publiskās apspriešanasun sadaļā “ATTĪSTĪBA” “Detālplānojumi” – “Publiskās apspriešanas'';
  • Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;
  • Jaunu ideju centra skatlogā (Skolas ielā 2, Ķekavā).

Rakstiskus priekšlikumus par lokālplānojumu vai detālplānojumu risinājumiem iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz katra dokumenta publiskās apspriešanas termiņa beigām:

  • Ķekavas novada pašvaldībā, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;
  • novads@kekava.lv (elektroniski parakstītiem dokumentiem);
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, konkrētā dokumenta apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.

 

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar lokālplānojumu un detālplānojumu redakcijas materiāliem klātienē, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties pa telefonu 29822574 (Andris Lācis).

 

Publiskās apspriešanas sanāksmju norises laiks vai formāts var mainīties atkarībā no valstī noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem Covid-19 dēļ. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības informatīvajos kanālos!

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

15.04.2021.

 
  Drukāt