Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi Eiropas Klimata iniciatīvas projekta īstenošanu

Ķekavas novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā” aktivitātes. Šī projekta ievaros vislielākā uzmanība šogad tiek veltīta izglītības sektoram, veicot energoauditu Ķekavas novada izglītības iestādēs, rīkojot informatīvas un praktiskas nodarbības skolēniem tiešsaistē un iesaistot visus novada skolēnus enerģijas taupīšanas konkursā ‘’Enerģijas taupīšanas detektīvi’’.


Kā viena no pirmajām projekta aktivitātēm, kas jau ir uzsākta, ir energoauditi, ieskaitot termogrāfiju, kas EUKI projekta ietvaros tiek veikta desmit Ķekavas novada pašvaldības iestāžu ēkām. Energoauditi tiks veikti visām Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī pilotprojekta ietvaros Ķekavas vidusskolai tiks nomainīti esošie gaismekļi pret LED gaismekļiem, paaugstinot iestādes energoefektivitāti.


Lai vairotu skolēnu zināšanas par energoefektivitāti un energotaupību, no 19. līdz 22. aprīlim Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas skolēni tiešsaistē piedalīsies ‘’Enerģijas dienās’’ ar informatīvām un praktiskām nodarbībām par energoefektivitātes jautājumiem, kurus vadīs pieredzējuši mācībspēki no Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta.  Projektā mācību stundas skolēniem vadīs zinātnieki kopā ar augstākā studiju līmeņa studentiem. Mācību nodarbībās ‘’Enerģijas dienu’’ ietvaros tiks iekļautas tādas tēmas kā atjaunojamā enerģija, enerģijas patēriņa samazināšanas iespējas, gaisa piesārņojums, ilgtspējīgs pārtikas patēriņš kā arī cilvēka ietekme uz vidi un citas videi aktuālas tēmas.


No 2021. gada 22. aprīļa līdz 5. maijam projekta ietvaros tiks izsludināts radošais konkurss visiem Ķekavas novada skolēniem ar nosaukumu “Enerģijas taupīšanas detektīvi”, kurā skolēni varēs pieteikties kopā ar saviem klasesbiedriem. Klases komandas, radoši izpaužoties, zīmējot, fotogrāfējot vai filmējot, varēs izstāstīt kā taupa enerģiju. Iesniegtie darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās, 1. – 4. klase un 5. – 12. klase, izvēloties vienu klasi katrā vecuma grupā, kas balvā saņems standarta izmēra picu katram klases skolēnam un klases audzinātājai. Par šo konkursu informācija tiks publicēta Ķekavas novada sociālajos tīklos, mājas lapā un nosūtīta skolēniem E-klasē.


Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de

 

Administratīvā pārvalde
01.04.2021.

 

 

 

  Drukāt