Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākies būvdarbi Uzvaras prospektā

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no 6. aprīļa tiks atsākti darbi būvobjektā “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”. Būvdarbu laikā satiksmes organizācijas shēmas netiek mainītas.   

 

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes informē, ka darbi tiks uzsākti pārbūves zonas vidus posmā ar rakšanas darbiem. Proti,  ūdensvada pārbūves darbus ietvaros sāks ar hidraulisko pārbūvi posmā no Kr. Barona ielas līdz veterinārajai aptiekai. Paralēli tam tiks raktas būvbedres uz ūdens pārslēgumiem - vietās, kur netraucē autovadītājiem izbraukšanu no iekškvartāliem. Par ūdens atslēgumiem aprīļa vidū iedzīvotāji tiks informēti 2-3 dienas iepriekš.

 

Būvnieks informē, ka īslaicīgi tiks slēgtas dažas izbrauktuves no iekšpagalmiem uz pāris dienām, bet apbraukšana tiks nodrošināta tādā pašā veidā, kā jau būvniecības procesa laikā pirms tehnoloģiskā pārtraukuma.  Galvenā iela - Uzvaras prospekts- pilnībā netiks slēgta, tikai būs noteikta viena braucamā josla. Savukārt ceļa darbi sāksies ar bruģēšana darbiem “kabatās” un apauguma noņemšana ceļa malās. Plānots, ka šī projekta ietvaros veiktie būvdarbi tiks pabeigti jūnijā.  

 

Atgādinām, ka 2020. gadā tika uzsākts un šogad turpinās darbs pie projekta īstenošanas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Baložu pilsētā. Projekts paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu. Vēl iepriekšējā gada nogalē tika pabeigts darbs pie Jaunatnes ielas pārbūves, bet šogad būvdarbi vēl turpinās Uzvaras prospektā.

 

 Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

 

 

Administratīvā pārvalde
01.04.2021.

  Drukāt