Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi Saulgriežu ielā, Baložos

Ķekavas novada pašvaldības attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi Baložos, Saulgriežu ielā, kur tuvākajā laikā tiks demontēts esošais apgaismojums, lai varētu izbūvēt ietvi un kabeļus jaunajam ielu apgaismojumam.
 

Atbilstoši būvnieka sniegtajai informācijai līdz šim jau izbūvēta ceļa segas konstrukcija 450 m  garam posmam – ieklāts ģeotekstils, izbūvēta salizturīgā kārta, ieklāts ģeorežģis, izbūvēta šķembu apakškārta. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve pabeigta pilnā apjomā, uzstādīta caurteka zem pamatceļa un uzsākta caurteku uzstādīšana nobrauktuvēs. Aizsargcaurule apgaismojuma kabeļiem ieguldīta 80% apjomā.


Tuvākā mēneša laikā tiks izbūvēta ceļa segas konstrukcija 90% apjomā, tāpat plānots pabeigt caurteku uzstādīšanu pilnā apjomā, demontēt esošos apgaismojuma stabus un ieguldīt atlikušās aizsargcurules apgaismojuma kabeļiem. Aprīļa vidū tiks uzsākta betona apmaļu uzstādīšana.

 

Atgādinām, ka Saulgriežu ielas 1. kārtas pārbūves darbi tika uzsākti pērn oktobri. Būvdarbus veic SIA “VIA”. Saulgriežu ielas 1.kārtas pārbūvējamā posma garums no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai ir 1,21 kilometri. Pārbūves laikā paredzēts izbūvēt ielu ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī tiks izbūvētas četras autobusu pieturvietas.

Posmos, kur nav iespējams novadīt lietus ūdeņus ar atklātu metodi, tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas sistēma. Ielas pārbūves termiņš ir paredzēts  18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Savukārt līdz Saulgriežu ielas pārbūves 2.kārtas (no Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai) realizēšanas uzsākšanai ir jāveic sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkla projektēšana un izbūve šajā posmā.

 

Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem Saulgriežu ielas 1. kārtas būvniecības izmaksas ir vairāk kā  965 000 eiro apmērā.   Pašvaldība  šo projektu realizē, ņemot aizņēmumu no Valsts kases gandrīz 724 000 eiro apmērā.

 

Administratīvā pārvalde
30.03.2021.

  Drukāt