Saņemti vairāk kā 400 pieteikumi Ķekavas novada EKO dienām

Ķekavas novadā 27. martā un 10. aprīlī notiks Ķekavas novada pašvaldības un SIA ‘’Clean R’’ rīkotās EKO dienas,  kuru laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot atkritumus. Šobrīd saņemti jau 400 pieteikumi nolietoto lielgabarīta atkritumu, autoriepu un elektropreču nodošanai, un turpinās pieteikumu pieņemšana BIO atkritumu izvešanai.


Pieteikumu iesniegšana lielgabarīta atkritumu, nolietotās elektrotehnikas un autoriepu nodošanai, kas notiks 27. martā, ir noslēgusies, savukārt vēl aizvien, līdz pat 2. aprīlim, ir iespēja pieteikties BIO atkritumu nodošanai, kas notiks 10. aprīlī. Šajā dienā bez maksas no iedzīvotāju adresēm tiks savākti BIO atkritumi. Vietas, kurās nepieciešams nodrošināt BIO izvešanas pakalpojumu, jāpiesaka līdz šī gada 2. aprīlim (ieskaitot) – elektroniski, rakstot uz kc@cleanr.lv vai pa tālruni 67111001. Piesakot izvešanu, jānosauc adrese, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma Nr. un aptuvenais BIO atkritumu apjoms (maisos).

 

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus līdz 2. aprīlim aicinām vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, vai sekot līdzi informācijai, kas tiks izvietota pie katras kāpņutelpas ieejas, jo tikai līgumslēdzējs var pieteikt izvešanu SIA "Clean R".


Akcijas dienas rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera, un dienas laikā tās tiks aizvestas. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

 

ATGĀDINĀM!

Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir savāktās koku lapas un zāle. Iedzīvotājiem tie jāieliek vienreizlietojamos atkritumu maisos (ne lielākos par 100 litriem), maisi rūpīgi jāaizsien. Maisus nedrīkst pārpildīt, lai paceļot tie nesaplīstu.

 

ATCERIES! Sadzīves atkritumi, būvgruži (dažādi apdares un segumu materiāli, dēļi, flīzes, logu rāmji, caurules, santehnikas preces utml.) un nolietotas automašīnu daļas (motori, durvis utml.) akcijas laikā netiks izvesti!

 

Tie Ķekavas novada iedzīvotāji, kuri vēlas jau šobrīd var nodot lielgabarīta atkritumus vai arī cita veida atkritumus savākšanas laukumā “Gurnicās”.

 

Atkritumu savākšanas laukuma “Gurnicas” darba laiks:

 

 • otrdiena 9.00—13.00
 • trešdiena 15.00—19.00
 • ceturtdiena 9.00—13:00
 • piektdiena 13.00—17.00
 • sestdiena 11.00—15.00
 • svētdienās un pirmdienās laukums ir slēgts.

 

Laukumā pieņem:

 • bioloģiski noārdāmos atkritumus;
 • automašīnu riepas;
 • plastmasas, papīra, kartona, stikla, metāla iepakojumus;
 • sadzīves elektrotehniku;
 • sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;
 • baterijas;
 • sadzīvē radušos lielgabarīta atkritumus;
 • koku.

 

Atkārtoti aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar "Clean R", nekavējoties to izdarīt.
 

Līgumu iespējams noslēgt arī interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Par visiem neskaidrajiem jautājumiem aicinām vērsties "Clean R" Klientu apkalpošanas centrā, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, kā arī darbdienās plkst. 8.00–17.00 zvanot uz Klientu centra tālruni 67111001.