Par pieteikšanos darbam Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās

Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021.gada 5.jūnija vēlēšanās.


Vēlēšanu komisiju locekļu kandidātiem jāatbilst  Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām
, kā arī jāaizpilda Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa.


Aizpildītos pieteikumus jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldībā ar norādi „Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai” līdz 2021.gada 15.aprīlim.
Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski, parakstītus ar e-parakstu, nosūtot tos uz e-pastu aija.videniece@kekava.lv vai novads@kekava.lv

 

Atgādinām, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa vēlēšanu komisijā ir:

  1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. vēlēšanu komisijas loceklim.

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju ar vismaz vispārējo vidējo izglītību, kurš:
 

  1. prot latviešu valodu;
  2. vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  3. nav Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
  4. nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

 

Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisija
08.03.2021.

 

 

  Drukāt