Paraksta sadarbības memoranda turpinājumu ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi

Lai turpinātu veicināt novada un uzņēmējdarbības attīstību, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire parakstīja papildvienošanos par sadarbības memoranda ar biedrību “Ķekavas novada uzņēmēju padome” pagarināšanu.

 

Februāra sākumā papildvienošanos pie sadarbības memoranda starp Ķekavas novada pašvaldību un biedrību "Ķekavas novada uzņēmēju padome" (KŅUP) parakstīja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un ĶNUP valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis.

 

Memoranda papildvienošanās bija nepieciešama, jo iepriekš parakstītais dokuments zaudēja juridisko spēku, savukārt esošais būs saistošs līdz 2022. gada 31. janvārim.

 

Līdz šim sadarbības memoranda ietvaros abi sadarbības partneri ir veiksmīgi strādājuši pie novada un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas kā, piemēram, ir īstenotas Ķekavas novada uzņēmēju dienas, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, noorganizēts konkurss “Ķekavas novada Uzņēmēju gada balva 2020”. Konkursa apbalvošanas ceremonija tika pārcelta uz laiku, kad to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.


Tāpat jāuzteic ĶNUP iniciatīva LEADER projekta īstenošanā uzņēmēju apmācību un mentoriga jomā, kur pašvaldība nodrošināja telpas apmācībām, kā arī daļēji līdzfinansēja projektu. Jau ceturto gadu pēc kārtas ĶNUP pārstāvis aktīvi darbojas grantu programmas (ie)dvesma žūrijas komisijā, lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savas biznesa idejas.


Pagājušajā gadā ĶNUP rosināja jautājumu par tirdzniecības nodevas atlaides piešķiršanu publiskās vietās, ja darbība tiek veikta vietās, kur tirdzniecības vieta tiek nomāta no trešās personas. Rezultātā Ķekavas novada pašvaldība veikusi grozījumus saistošajos  noteikumos, kas paredz  tirdzniecības dalībniekam, kas no trešās personas nomā tirdzniecības vietu, tiek piemērota 100% atlaide.


Savukārt šī gada sākumā ĶNUP sadarbībā ar SEB banku un Ķekavas novada pašvaldības Sociālo dienestu īstenoja projektu par piecu portatīvo datoru dāvinājumu ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams saskaņā ar Sociālā dienesta sniegto informāciju. 


Turpmāk sadarbības memoranda ietvaros tiek plānots turpināt iesāktās aktivitātes un sadarbību Ķekavas novada uzņēmēju dienu organizēšanā, Ķekavas novada uzņēmēju gada balvas konkursa īstenošanā, uzņēmēju apmācību īstenošanā. Īpašu uzmanību plānots pievērst Ķekavas novada mājražotāju un amatnieku atbalstam, īstenojot jaunu sadarbības modeli Rāmavas Lauksaimniecības izstādes ietvaros. Tāpat ĶNUP un pašvaldība ir gatavi aktīvi sadarboties administratīvi teritoriālās reformas ietvaros – gan līdzdarboties jaunveidojamā novada attīstītības plānošanas dokumentu izstrādē, gan veidojot dialogu ar Baldones novada uzņēmējiem un pašvaldību.

 


Memoranda izpildi no pašvaldības puses koordinē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv, bet no biedrības puses ĶNUP valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis, e-pasts: ervins.lasmanis@knup.lv, vai tā pilnvarotās personas.

 

Administratīvā pārvalde
09.02.2021.

 

 

  Drukāt