Ķekavas novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus pieteikties krīzes pabalstam

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri  krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība piešķir pabalstu 80 eiro mēnesī. Pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksās 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam. 


Šis pabalsts tiks izmaksāts  ģimenei (personai) pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pabalsts krīzes situācijā tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām (šobrīd līdz 2021. gada 31.maijam) pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.


Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iedzīvotājiem jāiesniedz Ķekavas novada Sociālajā dienestā motivēts iesniegums un, ja iespējams, dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu.  Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests sazināsies ar ģimeni vai personu, lai novērtētu sociālo situāciju un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Šis pabalsts tiks pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto bankas kontu.


Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.


Pašvaldība piešķir ģimenei vai personai pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja tā atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

  1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai tie būtiski samazinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs ārkārtējās situācijas iestāšanās;
  2. ģimene (persona) ārkārtas situācijas laikā nespēj apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības;
  3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā vai pašizolācijā un tai nav iztikas līdzekļu. 

 

Iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt, izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem:

  • elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@kekava.lv, vai portālā www.latvija.lv;  sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos iesniegumus un dokumentus pa pastu;
  • ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie Sociālā dienesta – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 .; Daugmalē – “Adatiņās”; Baložos – Uzvaras prospektā 1a, Mellupos- sociālajā mājā “Lilijas.” Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti. Ķekavas novada Sociālā dienesta tālruņi - 27876091 (Baloži), 29351095 (Daugmale), 67935977 (Ķekava),25605739 (Mellupi).

 

Iesniegums pieejams te.

 

Administratīvā pārvalde
08.02.2021.

 

  Drukāt