Ķekavas novada pašvaldība uzsāk ceļa publiskošanas procesu Vimbukrogā

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem netraucētu piekļuvi pie Sausās Daugavas, Ķekavas novada dome 4. februārī atbalstījusi lēmumu piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Ābeļu ielas turpinājumam līdz Sausai Daugavai Vimbukrogā, uzsākot ceļa publiskošanas procesu.


Gar Daugavas krastiem ir noteikta 10 metru plata tauvas josla, kas ļauj ikvienam interesentam bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašniekiem pārvietoties gar ūdenstilpi. Šobrīd esošās domstarpības par Ābeļu ielas turpinājuma lietošanu liedz piekļuvi Sausai Daugavai, ko vietējās apkaimes iedzīvotāji ir jau vēsturiski iecienījuši apmeklēt. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi publiskajiem ūdeņiem Vimbukrogā, ir pieņemts lēmums uzsākt ceļa publiskošanas procesu, nosakot pašvaldības nozīmes ielas statusu Ābeļu ielas turpinājumam līdz Sausai Daugavai, kas nākotnē paredzētu iespējas un tiesības ikvienam šo ceļu izmantot.


Atgādinām, ka Ķekavas novadā ir pieejamas vairākas atpūtas vietas pie ūdens, kuras ir ikvienam brīvi pieejamas un kuras Ķekavas novada pašvaldība ir labiekārtojusi atbilstoši novada labiekārtošanas plānam. Pagājušajā gadā labiekārtotas atpūtas vietas pie Titurgas ezera Baložos, Titurgas ielas galā, kā arī Ķekavā pie “Dambīša” un Dārznieku ielā pie Daugavas, kā arī papildināti labiekārtojuma elementi lielākajā atpūtas vietā Baložu pilsētā, pie Titurgas ezera un uzstādīti vairāki sauļošanās zviļņi, kas tapuši atbilstoši novada atpūtas vietu dizainam. Savukārt šogad Ķekavā ir plānots izveidot un labiekārtot atpūtas vietu pie Daugavas, pie upītes Ķekaviņa ietekas.

 

Administratīvā pārvalde
08.02.2021.

 

 

  Drukāt