Uzsākti daudzdzīvokļu mājas “Valdlauči-6” Valdlaučos siltināšanas darbi

Uzsākti būvdarbi projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Valdlauči-6” Valdlaučos, Ķekavas novadā”, Nr.DME0000538 ietvaros.


SIA “Ķekavas nami” projektu īsteno kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Janvārī parakstīts līgums ar attīstības finanšu institūcija ALTUM, kas nodrošina Projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma(Granta) izmaksu veikšanu.


Projekta izmaksu kopējā summa – 1 397 479,47  EUR, t.sk. PVN.  Projekta attiecināmo izmaksu summa – 1 277 424,83 EUR.


Projekta līdzfinansējums (granta summa) – 638 712,41 EUR. Pārējās projekta izmaksas, “Ķekavas namiem” piesaistot  aizņēmumu SEB bankā, 15 gadu laikā sedz dzīvokļu īpašnieki.


Būvdarbus veic SIA “Build-Invest Latvia”, būvuzraudzību -  SIA “Prokrial”, autoruzraudzību – SIA “RBD”.


Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta ēkas fasāžu, gala sienu, bēniņu, cokola un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, lodžiju aizstiklošana, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, kāpņu telpu kosmētiskais remonts, aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa dzīvokļu šahtās, apkures cauruļvadu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos. Darbus paredzēts pabeigt 2021.gada decembrī.


Pēc projekta īstenošanas plānots panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 47%, emisijas gaisā samazinājumu par 41,10 kg CO2/m2 gadā.


Ārpus projekta aktivitātēm ar pašvaldības finansējumu tiks sakārtota lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, Ķekavas nami sakārtos elektroapgādes sistēmu pagrabā un kanalizācijas izvadus mājai, dzīvokļos tiks uzstādīti attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji.


Vairāk informācijas SIA Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Valdlaučos Meistaru ielā 37(projekta koordinators Arnolds Keisters(t.27871056), apsaimniekošanas darbu meistars Jānis Stūrītis(t.29420964) un birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā (projekta koordinators Juris Firsts(t.29126835) un galvenais inženieris Jānis Freibergs (t. 29255787)).


 

 

SIA “Ķekavas nami” 
02.02.2021.


 

 

  Drukāt