Ķekavas sociālajā aprūpes centrā par senioriem rūpējas ar vislielāko atbildību

 Lai pasargātu klientus un darbiniekus no saslimšanas ar Covid-19, Ķekavas sociālās aprūpes centrā jau kopš marta tiek ievēroti gan valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi, gan arī papildus izstrādāti iekšējie iestādes noteikumi un īstenoti pastiprināti drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.


Kā informē Ķekavas sociālā aprūpes centra direktora pienākumu izpildītājs Māris Barons, drošības pasākumiem šobrīd tiek veltīta īpaši liela uzmanību, lai pasargātu iestādes klientus no saslimšanas ar Covid-19. Ilgstošas sociālās aprūpes centrā-pansionātā uzturas 59 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir seniori un cilvēki vecumā virs 50 gadiem ar hroniskām saslimšanām, kuriem ir augsts veselības traucējumu un komplikāciju risks inficējoties ar Covid-19. Tādēļ jau kopš marta, kad valstī tika noteikti pirmie ierobežojumi, aprūpes centrā papildus drošībai ir izstrādāti iekšējie noteikumi un vadlīnijas, kā arī rīcības plāns, gadījumam, ja kāds no darbiniekiem vai klientiem, inficējies ar Covid-19.


Iekšējās drošības noteikumos ir izstrādātas vadlīnijas dezinfekcijas, telpu uzkopšanas un vēdināšanas pasākumiem. Papildus drošībai divas reizes nedēļā sociālā aprūpes centra darbiniekiem tiek veikti Covid-19 testi un vienu reizi mēnesī šie testi tiek veikti arī visiem aprūpes centra klientiem. Ilgstošas sociālās aprūpes centrā līdz šim neviens pozitīvs testa rezultāts nav bijis.


Tuvinieku apmeklējumi šobrīd iestādē nav atļauti, tomēr darbinieki ir ieviesuši risinājumus, lai spētu nodrošināt senioriem saziņu ar tuviniekiem tiešsaistes formātā, izmantojot planšetdatoru un Zoom platformu videozvaniem. Tāpat ir izstrādāts rīcības plāns, lai spētu noorganizēt drošu tikšanos ar saviem tuviniekiem tiem klientiem, kuru veselības stāvoklis ir nopietni pasliktinājies. Tā kā drošības apsvērumu dēļ, nav atļauts saņemt tuvinieku sūtījumus, darbinieki nodrošina pasūtījumu sagādāšanu no veikala, pirms nodošanas klientam, visus produktus dezinficējot.


M.Barons uzsver, ka vislielākā uzmanība tiek veltīta tieši darbinieku apmācībai, kas notiek vismaz reizi nedēļā, tāpat regulāri tiek pārrunāti drošības noteikumi un to ievērošanas nozīmīgums. Pateicoties preventīvai darbinieku izglītošanai, ir izdevies novērst Covid-19 izplatību sociālajā aprūpes centrā, jo saslimšanas gadījumā, darbiniekiem ir labi zināma rīcības shēma, kas jāievēro, lai pasargātu pārējos darbiniekus un klientus no saslimšanas.


Aprūpe mājās un atbalsta sniegšana iedzīvotājiem dzīvesvietā ir augstas prioritātes pakalpojums, tāpēc, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības noteikumus, sociālā aprūpes centra darbinieki turpina nodrošināt arī mājas vizītes.


Šobrīd savu darbību turpina arī dienas centrs ‘’Gaismas iela’’ Ķekavā, ievērojot drošības noteikumus un nodrošinot klientiem gan atsevišķi ieeju telpās, gan drošu pārtikas piegādi, regulāru temperatūras mērīšanu un citus piesardzības pasākumus, lai pasargātu klientus no saslimšanas. Savukārt dienas centrs „Adatiņas” Daugmalē, un tikšanās vieta „Rosme” Valdlaučos, ir slēgti.


Sociālās un veselības aprūpes darbiniekiem esošā situācija ir izaicinājumiem un darbiem bagāta, sniedzot atbalstu klientiem, meklējot risinājumus nestandarta situācijās un strādājot atbildīgi, lai nodrošinātu gan primāro pakalpojumu sniegšanu, gan cilvēcīgu atbalstu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Ķekavas novada pašvaldība izsaka lielu pateicību visiem darbiniekiem par darbu un rūpēm šajā izaicinošajā laikā!

 

Administratīvā pārvalde
28.01.2021.

 

 

  Drukāt