Reģionālā pašvaldības policija 2020.gadā saņēmusi vairāk kā 4,5 tūkstošus izsaukumu

Pagājušajā gadā Reģionālā pašvaldības policija (RPP) kopumā saņēmusi vairāk kā 4,5 tūkstošus izsaukumu, no kuriem liela daļa saistīti gan ar sadzīviskiem konfliktiem, gan arī ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu. Dubultojies iedzīvotāju sniegtais informācijas daudzums par likumpārkāpumiem, kas saņemts sociālajos tīklos, izmantojot policijas Facebook profilu.


RPP priekšnieks Māris Bomiņš informē, ka kopējais saņemto izsaukumu skaits 2020. gadā ir bijis 4563 izsaukumi, kas nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2019. gadu, kad tika saņemti 4439 izsaukumi. Kopējais izsaukumu pieaugums ir skaidrojams ar Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem. Visbiežāk Ķekavas novada iedzīvotāji ziņojuši policijai par alkohola lietošanu publiskās vietās, trokšņošanu un konfliktiem, taču lielu īpatsvaru veidojuši arī izsaukumi, kas saistīti ar valstī noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. Tāpat 2020. gadā ir novērota tendence ziņot aktīvāk par likumpārkāpumiem, izmantojot sociālos tīklus, līdz ar to policijas Facebook profilā saņemto ziņu skaits ir dubultojies.


Izsaukumu īpatsvars 2020. gadā, tāpat kā citus gadus, ir palielinājies pavasarī un vasarā, taču šajā gadā būtiski mainījušies izsaukumu iemesli aktīvajā periodā. Pagājušajā gadā iedzīvotāji ziņojuši par ieviesto ierobežojumu pārkāpšanas gadījumiem un pieaudzis arī ģimenes konfliktu skaits. Vēl aizvien lielu pārkāpumu īpatsvaru veidojusi īpašumu nekopšana, tomēr šobrīd arvien biežāk iedzīvotāji vairs negaida Pašvaldības policijas ierodamies viņu īpašumos un sakopj savus īpašumus laikus. 


RPP priekšnieks Māris Bomiņš norāda, ka 2020.gada 1.jūlijā ir stājies spēkā jauns Administratīvās atbildības likums, kas reformējis līdz šim pastāvošo administratīvo sodu regulējumu. Tādēļ sodu piemērošanas dinamikas salīdzināšana ar 2019.gadu ir apgrūtinoša, bet ir novērojama tendence tai samazināties.


Pašvaldības policija, sakot paldies iedzīvotājiem par aktivitāti, aicina operatīvos gadījumos zvanīt uz dežūrdaļas tālruni 67937102, kas strādā katru dienu 24 stundas diennaktī un zvanītājs var saglabāt savu konfidencialitāti. Tāpat ir iespējams zvanīt uz vieglāk iegaumējamo Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 8488, kur zvans tiks savienots ar pašvaldības policiju.


Gadījumos, kas neprasa tūlītēju rīcību, piemēram, par nesakārtotu teritoriju, nenopļautu zāli u.tml., var arī turpmāk rakstīt Reģionālajai pašvaldības policijai gan uz e-pastu  policija@pp.gov.lv , gan FB lapā, gan arī zvanīt uz dežūrdaļu.