Ķekavas novada pašvaldība saņem Valsts kontroles atzinīgu vērtējumu par atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā

Pagājušajā gadā Ķekavas novada pašvaldība izmaksājusi gan jau ierastos pabalstus, gan saistībā ar ārkārtējo situāciju papildus iedzīvotāju atbalstam izmaksāti arī krīzes pabalsti vairāk kā 16 tūkstošu eiro apmērā. Kā norāda Valsts kontroles ziņojums, tas ir astotais būtiskākais izlietoto līdzekļu apmērs no visām pašvaldībām.

 

Valsts kontrole starpziņojumā revīzijai "Labklājības ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums pašvaldību izmaksātā pabalsta krīzes situācijā līdzfinansēšanai", izvērtējusi pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā. Ziņojumā norādīts, ka Ķekavas novads ir starp 13 pašvaldībām, kas krīzes pabalstiem izlietojis vairāk nekā 10 000 eiro, lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri ārkārtējās situācijas laikā ir nonākuši grūtībās. Tāpat ziņojumā atzinīgi vērtēts Ķekavas novada Sociālā dienesta darbs, izvērtējot personu iesniegumus par krīzes pabalstu saņemšanu - visos gadījumos tika veikts detalizēts personas sociālās situācijas izvērtējums.


Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri ārkārtējās situācijas laikā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība piešķīra pabalstu 80 eiro mēnesī krīzes skartajām ģimenēm, kā arī papildus 50 eiro par katru bērnu ģimenē. Šis pabalsts tika izmaksāts personai vai katram ģimenes loceklim savu pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī  izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Krīzes pabalsts izmaksāts 81 novada iedzīvotājam, tostarp 45 bērniem. Kopumā šim mērķim izlietoti vairāk kā  16 500 eiro.


Tāpat Ķekavas novada iedzīvotāju atbalstam ārkārtējās situācijas laikā 2020. gadā, Ķekavas novada pašvaldība nodrošinājusi brīvpusdienas trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ticis atcelts vecāku līdzfinansējums Ķekavas novada profesionālās izglītības iestādēs, sniegts atbalsts auklēm un privātajiem bērnudārziem, pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņi, nodrošināts nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājums uzņēmumiem, kā arī nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums.

 

Administratīvā pārvalde
20.01.2021.

  Drukāt