Turpinās projekta ieviešana Baložos

2020. gadā tika uzsākts un šogad turpinās darbs pie projekta īstenošanas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Baložu pilsētā. Projekts paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu.

 

Vēl iepriekšējā gada nogalē tika pabeigts darbs pie Jaunatnes ielas pārbūves, savukārt Uzvaras prospekta pārbūves darbi turpinās. Decembrī ir pabeigta lietus ūdens kanalizācijas izbūve un ūdensvada maģistrāles izbūve.  Jaunais ūdensvads pārslēgts posmā no Uzvaras prospekta sākuma līdz Barona ielai. Janvārī plānots izbūvēt atlikušos ūdensvada atzarus, savukārt pārējo posmu pārslēgts tehnoloģiski piemērotos laikapstākļos – aptuveni aprīlī, maijā. Sadzīves kanalizācijas izbūve vēl turpinās, jo šobrīd ir apgrūtinoši ārējie apstākļi, tajā skaitā, daudz gruntsūdens. Taču ir plānots, ka visu sadzīves kanalizācijas izbūvi veiks janvārī, bet aprīlī  vai maijā tiks pārbūvētas neizbūvētās akas. Paralēli notiek arī veco siltumtrašu demontāža.

 

Apgaismojuma izbūve un ceļa izbūves darbi pārtraukti līdz tehnoloģiski piemērotiem laika apstākļiem aprīlī vai maijā.

 

Divos Uzvaras prospekta posmos – no Baložu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un no Zaļās ielas (veterinārās aptiekas) līdz Lakstīgalu ielai ātrāk nekā visā remontējamā Uzvaras prospekta pārbūves zonā ir veikta nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas izbūve jeb uzklāta šķembu virskārta. Asfalta ieklāšana plānota pēc vidus posma inženiertīklu izbūves un līdz ar tehnoloģiski piemērotiem laikapstākļiem.

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
12.01.2021.

 

  Drukāt