Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā ģimenēm izsniegusi 2733 brīvpusdienu pakas

Lai atbalstītu Ķekavas novadā dzīvojošās ģimenes, kuru bērniem ārkārtējās situācijas laikā mācību process norisinājās attālināti, Ķekavas novada pašvaldība 2020. gadā kopumā izsniegusi 2733 brīvpusdienu pakas. Šim mērķim izlietoti gandrīz 70 tūkstoši eiro.


Lai nodrošinātu brīvpusdienas 7.-9. klašu audzēkņiem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem skolās mācību process notika attālināti, Ķekavas novada pašvaldība 2020. gada pavasarī izsniegusi 1141 pārtikas paku. Savukārt  rudenī Ķekavas novada skolu 1.-6.klašu skolēniem, kas mācījās attālināti, un 7.-9. klašu audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm tika izsniegtas 1592 pārtikas pakas. Kopumā brīvpusdienu paku nodrošināšanai pagājušajā gadā pašvaldība izlietojusi gandrīz  70 000  eiro.      


Viena pārtikas paka tika izsniegta par periodu - vienu nedēļu, aprēķinot tās vērtību atbilstoši darba dienu skaitam minētajā periodā. Pārtikas pakas vienas dienas vērtība nepārsniedza Ķekavas novada domes noteiktās maksimālās apmaksājamās viena izglītojamā ēdināšanas izmaksas dienā. Šo paku saturu īpaši izstrādāja pārtikas tehnologs, kā arī tika uzklausīti ģimeņu ieteikumi. No ģimenēm tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par pārtikas paku daudzveidīgo saturu.  


Informācija par šādu iespēju vecākiem tika nosūtīta skolas e-klasē, un vecāki bija aicināti sazināties ar Ķekavas novada sociālo dienestu un skolām, lai vienotos par pārtikas pakas saņemšanas laiku, lai tādējādi varētu organizēt pārdomātu un drošu cilvēku plūsmu pārtikas paku izsniegšanas vietā.   

 

Administratīvā pārvalde
07.01.2021.

 

  Drukāt