Ķekavas novada pašvaldība izsaka pateicību ilggadējai Ķekavas Mākslas skolas direktorei darba gaitas noslēdzot

Šī gada nogalē savas darba gaitas noslēdz Ķekavas Mākslas skolas direktore Inga Zālīte-Cērūze, kura sniegusi lielu ieguldījumu gan mākslas skolas izveidē, gan tās pilveidošanā un paplašināšanā, veidojot mācību iestādi, kuras audzēkņi sasniedz panākumus gan valsts, gan pasaules mērogā.

 

Ar direktores Ingas Zālītes-Cērūzes neatlaidību no kultūras nama mākslas pulciņa tika izveidota un 1995. gada 1. septembrī nodibināta Ķekavas Mākslas skola. Visus šos gadus, kopš skolas dibināšanas, Inga Zālīte-Cērūze ir bijusi tās direktore un kopā ar skolotājiem-profesionāliem māksliniekiem devusi neatsveramu ieguldījumu skolas pilnveidošanā un tā gadu gaitā izaugusi no 40 līdz 260 audzēkņiem. Tāpat paplašinājies arī mācību priekšmetu un interešu izglītības piedāvājums. Šobrīd skola piedāvā gan profesionālās ievirzes izglītību skolēniem, gan arī interešu izglītību bērniem un arī pieaugušajiem, kuri vēlas apgūt gleznošanu.

 

Lepojamies ar to, ka Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu ekspozīcijas bagātina pašvaldības iestāžu interjerus, piedalās novada, valsts un pasaules mēroga konkursos, iegūstot godalgotas vietas un atzinības.

 

Ķekavas novada pašvaldiba saka lielu paldies ilggadējai Ķekavas Mākslas skolas direktorei Ingai Zālītei-Cērūzei par garajiem, produktīvajiem darba gadiem un ieguldījumu, kas sniegts, lai mēs Ķekavas novadā varētu lepoties ar panākumiem bagātu mākslas skolu.

 

 

 

Aministratīvā pārvalde
30.12.2020.

 

 

 

  Drukāt