Samazina vecāku līdzfinansējumu Ķekavas novada profesionālās ievirzes skolās

Ķekavas novada dome 17. decembrī atbalstīja lēmumu samazināt vecāku līdzfinansējumu visu trīs Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem sākot ar 2020. gada 1.decembri līdz ārkārtējās situācijas beigām.

 

Apstiprinot izmaiņas vecāku līdzfinansējuma maksas aprēķināšanas kārtībā, no 2020. gada 1. decembra uz ārkārtējo situācijas laiku, vecāku līdzfinansējums Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu  - Ķekavas Mūzikas skolas, Ķekavas novada sporta skolas un Ķekavas Mākslas skolas audzēkņiem, ir noteikts šāds:  
 

  • vecāku līdzfinansējuma maksa tiek samazināta 100% apmērā, ja izglītības programmu apguve tiek pārtraukta;
  • vecāku līdzfinansējuma maksa tiek proporcionāli samazināta (tādā apmērā, kādā izglītības programma netiek turpināta), ja izglītības programmu apguve tiek turpināta daļējā apmērā;
  • vecāku līdzfinansējuma maksa paliek domes apstiprinātajā apmērā, ja izglītības programmu apguve tiek turpināta, ievērojot ārkārtējā situācijā noteiktos ierobežojumus.

 

Par šī lēmuma piemērošanu un izpildi atbildīgi ir Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu Ķekavas Mūzikas skolas, Ķekavas novada sporta skolas un Ķekavas Mākslas skolas direktori.

 

Administratīvā pārvalde
18.12.2020.

 

 

 

  Drukāt