Ķekavas novada Sociālais dienests sniedz palīdzību vardarbībā cietušajiem un vardarbības veicējiem

Lai novērstu turpmāko vardarbību un palīdzētu gan vardarbībā cietušajiem pārvarēt psiholoģiskās traumas, gan vardarbības veicējiem rast izpratni par emocionālo un fizisko vardarbību, kā arī apgūt dusmu kontroles mehānismus, negatīvo emociju pārvēršanu pozitīvajās un nevardarbīgās audzināšanas niansēs, Sociālais dienests sekmīgi pielieto metodes, kas pagājušajā gadā izstrādātas kopā ar ekspertiem.


Metodika darbam ar ģimenēm ar bērniem un darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, kuru pilotprojektos piedalījās un savu personīgo sniegumu ieguldīja Ķekavas novada pašvaldības iestādes ‘’Sociālais dienests’’ Sociālie darbinieki, šobrīd tiek pielietota ikdienas darbā gan Ķekavas novadā, gan arī ir pieejama Sociālajiem dienestiem visā Latvijā.


Dalība metodikas izstrādē Ķekavas novada Sociālajam dienestam ir palīdzējusi celt profesionalitāti un spēju risināt plašāku vardarbības situāciju loku. Sociālā dienesta vadītāja Agnese Mence-Katkeviča skaidro, ka visbiežāk ģimenēs dominē emocionālā un fiziskā vardarbība, tāpēc cietušajiem tiek piedāvāta psiholoģiskā palīdzība, valsts programmas un plašs citu pakalpojumu spektrs.


Ķekavas novada Sociālais dienests piedāvā izglītojošu vecāku atbalsta programmu „Bērna emocionālā audzināšana", kas ir paredzēta tiem, kuri audzina bērnus līdz 7 gadu vecumam. Tāpat tiek nodrošināts atbalsta pakalpojums vecākiem „Ceļvedis, audzinot pusaudzi", kas ir paredzēts vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 11 līdz 16 gadu vecumam. Ja vardarbība radusies atkarības problēmu rezultātā, klientiem tiek nodrošināts atkarību profilakses speciālists. To izmantot tiek piedāvāts  gan vardarbības veicējam, gan tiem, kuri ir līdzatkarīgi. Tāpat ir pieejamas arī  jurista konsultācijas un, ja ir nepieciešama pagaidu mājvieta, arī to ir iespējams nodrošināt līdz trīs mēnešiem.


Šobrīd divi Sociālā dienesta darbinieki piedalās apmācību procesā “Grupu terapijas programma vardarbību veikušu personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai”. Pēc apmācību beigām vardarbības veicējiem tiks nodrošinātas atbalstu grupas, kurās varēs apgūt dusmu kontroles un citus emociju kontroles mehānismus.


Kā stāsta Sociālā dienesta vadītāja, grūtākais darbā ar vardarbībā cietušām ģimenēm ir motivēt vardarbības veicēju saņemt atbalsta pakalpojumus, kas palīdzētu strādāt ar sevi, savām dusmām un izprast fiziskās un emocionālās vardarbības ietekmi uz ģimeni un tās sekas. Tomēr, pielietojot izstrādātās metodes, pusē no gadījumiem tas izdodas un tas ir pozitīvs rādītājs. Kā norāda Agnese Mence-Katkeviča, pēdējā laikā ir izveidojusies tendence, ka vardarbībā cietušie meklē palīdzību paši, jo no līdzcilvēkiem saņēmuši informāciju, ka Sociālajā dienestā palīdzība ir pieejama un tiks sniegta.


Tiem, kuri savā ikdienā saskaras ar vardarbību, aicinām nenoslēgties sevī un vērsties pēc padoma Ķekavas novada Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 26669782.


Tāpat atgādinām, ka palīdzību ir iespējams saņemt:

  • “Centrs Dardedze” - psihologa, sociālā darbinieka konsultācijas -  29556680; 67600685
  • “Skalbes” - diennakts krīzes tālrunis - 2 7722292; 67222922
  • Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem (cietusajiem.lv)  strādā no 12:00-22:00 - 116006
  • Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis - 116111
  • E-konsultēšana bērniem un pusaudžiem
  • Pusaudžu resursu centrs

 

Administratīvā pārvalde
16.12.2020.

 

 

  Drukāt