Arī 2020. gadā pašvaldība īpaši pievērsusi uzmanību degradēto teritoriju sakopšanai

Turpinot mērķtiecīgi pērn uzsākto darbu pie pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakopšanas Ķekavas novadā, arī 2020. gadā Ķekavas novada pašvaldība īpaši ir pievērsusi uzmanību ar krūmiem un kokiem aizaugušu zemes gabalu attīrīšanai, nereti likvidējot arī sabrukušas būves un izvedot ilgus gadus uzkrājušos atkritumus, lai teritorijas padarītu viegli kopjamas un nopļaujamas, un izvērtētu to piemērotību pašvaldības funkcijām.


Kā informē Īpašumu pārvalde, šogad kopumā būs sakoptas 22 teritorijas - 14 Ķekavas pagastā un septiņas Baložu pilsētā, kā arī viens īpašums Daugmalē, kur patlaban notiek apjomīgākie sakopšanas darbi.


Pašvaldība ir apzinājusi tai piederošos nesakoptos īpašumus un tā pakāpeniski pieejamā finansējuma ietvaros un prioritārā secībā veic savu teritoriju sakopšanu.


2020. gadā ir sakoptas šādas teritorijas Baložu pilsētā - Eiženijas ielā 10 un 13, Jurģu ielā 21 un 23, Jāņu ielā 7, Valentīnas ielā 24 un 26. Savukārt Ķekavas pagastā sakopšanas darbi visvairāk noritējuši bijušo un esošo dārzkopības kooperatīvu teritorijās Jenčos un Dzērumos, piemēram, šādās adresēs – “Aviators” 71, 104 un 117, “Ausma” 162 un 165, “Radiotehnika” 70 un 139, “Jenči” 24 un 123, “Tekstilnieks” 176, “Rožkalni” 40, “Veckalni” 166.


Šobrīd notiek apjomīgākie sakopšanas darbi Daugmalē, sakopjot teritoriju Daugmales centrā pie dīķīša, kur bija kolhoza laikā celtās daudzdzīvokļu māju iemītniekiem piederošās kūtis. Tās bija pamatīgi skāris “laika zobs” - daļēji sabrukušas un arī degušas, līdz ar to radot neestētisku vidi ciemata centrā.


Nojaucot un sadrupinot vecos kūts mūrus, tiks izlīdzināta un veidota seguma pamatne, kas ļaus nākotnē pašvaldībai šo teritoriju lietderīgi izmantot, piemēram, rekreācijas zonas veidošanai, dažādu aktivitāšu rīkošanai vai tirgus laukuma iekārtošanai.


Atgādinām, ka 2019. gadā lielākie (gandrīz 20 ha platībā) degradētās teritorijas sakopšanas darbi notika Baložu pilsētā, Dzelzs ielā 32, kuru negodprātīgie iedzīvotāji bija iecienījuši arī kā sadzīves atkritumu izmešanas vietu. Šī teritorija tika sakopta – no krūmiem un kokiem tika attīrīta ceļa nomales, grāvis un grāvja nogāzes. Ķekavas novada pašvaldībai atbalstot jaunu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un tehnisko jaunradi, šajā pašvaldības īpašumā plānots izveidot tehniskās jaunrades parku. Šajā virzienā strādājot, ir piesaistīts sadarbības partneris - SIA "SPH Engineering", kas aktīvi izmanto šo pašvaldības teritoriju bezpilotu lidaparātu jeb dronu lidojumu izmēģinājumiem.
 

 

Administratīvā pārvalde
11.12.2020.

 

  Drukāt