Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 2021. gadā

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Clean R" informē par izmaiņām pakalpojumu cenrādī, kas stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.


"Clean R" informē, ka 23.11.2020 Saeima ir pieņēmusi izmaiņas "Dabas resursu nodokļa likumā", kas paredz, ka dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu ar 2021. gada 1. janvāri tiek noteikta 65,00 EUR apmērā līdzšinējo 50,00 EUR vietā. Turklāt, DRN likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu pieaugs katru gadu līdz 2023. gadam.

 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. punktam, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. Atkritumu poligona “Getliņi” izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu paliek nemainīgas, taču sakarā ar likumā ietverto DRN likmes ikgadēju pieaugumu, poligona tarifs pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam un tā apmērs no 2021. gada 1. janvāra būs EUR/t 66,55 bez PVN (līdz 31.12.2020 EUR/t 60,81). Tādējādi, palielinoties DRN likmei, kas tiek iekļauta tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, pieaug arī kopējā pakalpojuma maksa, kā rezultātā, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, tā tiks noteikta šādā apmērā:
 

Konteinera tilpums mᶟ

EUR 14,81 (t.sk. PVN par 1m3 apsaimniekošanu

EUR 15,33 (t.sk. PVN par 1m3 apsaimniekošanu)

Starpība EUR (t.sk. PVN) par viena konteinera izvešanas reizi

Maksa par viena konteinera izvešanu līdz 31.12.2020.

Maksa par viena konteinera izvešanu ar 01.01.2021.

0,12

1,78

1,84

0,06

0,24

3,56

3,68

0,12

0,66

9,78

10,12

0,34

1,1

16,29

16,87

0,58

Priekšapmaksas maisu komplekts 12*100l maisi

17,77

18,39

0,62

 

Vienlaikus informējam, ka Ķekavas novadā ar 2021.gada 1.janvāri tiek noteikta  maksa par viena kubikmetra lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu – 15,33EUR (ieskaitot PVN).

 

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru zvanot uz tālruni: 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi: kc@cleanr.lv.

 

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Ja tiek apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

 

SIA “Clean R”
08.12.2020.

 

 

  Drukāt