Veiksmīgi noslēdzies uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls Ķekavas novada mazo uzņēmumu īpašniekiem un jaunajiem uzņēmējiem.

Pozitīvām atsauksmēm un jaunām ierosmēm izskanot, noslēdzies projekts „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”, kuru realizē Ķekavas novada uzņēmēju padome (ĶNUP) sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei”.


Projekts „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai” ietvēra pasākumu sēriju, kas sastāvēja no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem septembra un oktobra mēnesī, kas noritēja Ķekavas novada kultūras namā. Pasākumu ciklā, kurā tika nodrošinātas lekcijas, veiksmīgu uzņēmēju pieredzes stāsti un praktiskas nodarbības, piedalījās 20 mazo uzņēmumu īpašnieki un jaunie uzņēmēji. 


Spriežot pēc projekta dalībnieku atsauksmēm, projekts sasniedza izvirzīto mērķi: deva jaunajiem uzņēmējiem iedvesmu un ierosmi tālākai darbībai, palīdzēja ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus savu biznesa ieceru īstenošanai, kā arī iedrošināja spert nākamos soļus uzņēmējdarbības mērķu virzienā.

 

Projekta apmācību cikla programmā bija iekļautas gan lekcijas par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā,  gan informācija par ilgtspējīgas saimniekošanas principiem, gan lekcijas un praktiskās nodarbības par projekta dalībnieku pašu izvēlētajām aktuālākajām tēmām, un tās bija: Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu izmantošana biznesa attīstībā, efektīva mērķu izvirzīšanas nozīme uzņēmējdarbības ātrākai virzībai, zīmolvedības un digitālā mārketinga nozīme biznesa attīstībā un šo uzņēmējdarbības instrumentu izmantošana savā labā.


Pasākumā jaunajiem uzņēmējiem bija iespēja dzirdēt par aprites un bio ekonomikas, kā arī zaļo inovāciju un vides tehnoloģiju attīstības aktualitātēm no šīs jomas politikas veidotāja - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves. Par ļoti noderīgām projekta dalībnieki atzina saņemtās atziņas projektu sagatavošanā/ realizācijā un informāciju par dažādajām finansu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībā, kurās dalījās pieredzējusi projektu vadītāja Inese Kukle. Pasākumu ciklā savā uzņēmējdarbības pieredzē aktīvi dalījās arī ĶNUP valdes locekļi: Līga Broduža – sociālā uzņēmuma “Dabas zirgi” izveidotāja un vadītāja, Jolanta Māziņa – SIA "JOLLE" un zīmola "Krippu” idejas autore, izveidotāja un īpašniece, kā arī Ervīns Lasmanis – SIA „Zemgus Poligrāfijas Serviss” valdes priekšsēdētājs, biznesa stratēģis un uzņēmējs. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzklausīt arī  atziņas un pieredzes stāstus no virtuālā turgus „Svaigi.lv” zīmola izveidotājas un vadītājas Elīnas Novadas, kā arī, grupas „Mammu kopstrāde” radītājas - zīmolvede Diānas Ņikitinas.


Pasākuma cikla saturs un pieaicinātie lektori tika augsti novērtēti, lielākajai daļai pasākuma dalībnieku projekta noslēguma anketēšanā atzīmēja, ka iegūtais no pasākuma pārsniedza sākotnēji iecerēto. Viena no dalībniecēm atzina: "Es pieteicos pasākumam, neko īpaši negaidot,... domāju, būs kārtējais seminārs, bet biju ļoti pārsteigta par saturu un ka katra diena bija tik piepildīta un vērtīga."

Pasākumu dienai otrā daļa bija veltīta praktisku uzdevumu veikšanai un darbam grupās, kurās kouča Santas Ogriņas vadībā jaunie uzņēmēji un mazo uzņēmumu īpašnieki, izmantojot transformatīvo infomācijas apguvi un koučingu kā biznesa izaugsmes veicināšanas metodi, sekmēja biznesa ideju virzību.


Jaunie uzņēmēji un mazo uzņēmumu īpašnieki strādāja pie savas biznesa vīzijas un misijas, izvērtēja sava pakalpojuma/produkta stiprās un vājās puses, kā arī noteica sava biznesa potenciālo izaugsmes zonu, kuras pilnveidošana ļautu attīstīt uzņēmējdarbību straujāk. Jaunie uzņēmēji dziļāk iepazina savu mērķtirgu un noteica svarīgākos aspektus preces izvēlē un informācijas ieguvē, izvērtēja potenciālos mārketinga kanālus un gatavoja uzņēmuma izaugsmes stratēģiju, kā arī izstrādāja nākamos soļus uzņēmējdarbības attīstībai tuvākajam gadam. Praktiskajās nodarbībās kā galvenais ieguvums tiek atzīmēta domu, prioritāšu sastrukturizēšana, skaidrs plāns un nākamie soļi biznesa idejas realizēšanai.

Jaunajiem uzņēmējiem un mazo uzņēmumu īpašniekiem projekta ietvaros bija arī iespēja saņemt individuālas koučinga sesijas uzņēmējdarbības atbalstam, kuras tika atzinīgi novērtētas. Kā atzina viena no pasākuma dalībniecēm: „Tas man bija kaut kas jauns un izcils. Koučinga sesija palīdzēja atrisināt ne tikai biznesa jautājumus, bet arī privātos.”

 

Projekta ietvaros dalībnieku atbalstam un savstarpējas komunikācijas veicināšanai tika radīta arī tikšanās vieta digitālajā vidē, kur ir iespēja sadarboties, dalīties ar informāciju un aktuāliem jautājumiem gan projekta laikā, gan pēc projekta, kas dos iespējas atbalstīt vienam otru arī turpmākās uzņēmējdarbības attīstības gaitās.

 

Kā galvenos ieguvumus no pasākuma dalībnieki min gūto pārliecību, drosmi un iedvesmu turpināt iesākto, ticību sev un savam produktam/pakalpojumam un tam, ka ar mērķtiecīgu darbību var visu atrisināt.


Šī projekta koordinatore - ĶNUP valdes locekle Līga Broduža  un biedrības „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” projekta vadītāja Inese Kukle atzīst: Mēs ticam, ka pasākuma dalībnieki ir soli tuvāk savu biznesa ieceru īstenošanai un projekts sekmēs Ķekavas novada ilgtspējīgu attīstību nākotnē!

 

Papildus informācija par projektu ir pieejama mājaslapā: http://www.upfoundation.io/projekti/kekavas-uznemejiem/


Projekts tika realizēts VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.


Projektu līdzfinansēja un telpas projekta pasākumiem nodrošināja Ķekavas novada pašvaldība.

Biedrības "Urbāna fonds izglītībai un zinātnei"
03.11.2020.

 

 

  Drukāt