Novada skolēni no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņems pārtikas pakas

Lai nodrošinātu brīvpusdienas 7.-9. klašu audzēkņiem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem Ķekavas novada skolās mācību process notiek attālināti, Ķekavas novada pašvaldība izsniegs pārtikas pakas.


Viena pārtikas paka tiks izsniegta par periodu - vienu nedēļu, aprēķinot tās vērtību atbilstoši darba dienu skaitam minētajā periodā. Pārtikas pakas vienas dienas vērtība nepārsniegs Ķekavas novada domes noteiktās maksimālās apmaksājamās viena izglītojamā ēdināšanas izmaksas dienā, kas šobrīd ir aptuveni 1,61 eiro.  


Pirmās pārtikas pakas tiks komplektētas uzreiz par trim nedēļām (proti, par periodu no 26. oktobra līdz 15. novembrim jeb  15 darba dienām), kad 7.-9. klasēm mācības notiek attālināti.  


Informācija par šādu iespēju vecākiem tiks nosūtīta skolas e-klasē, un vecāki ir aicināti sazināties ar Ķekavas novada sociālo dienestu, lai vienotos par pārtikas pakas saņemšanas laiku, lai tādējādi varētu organizēt pārdomātu un drošu cilvēku plūsmu pārtikas paku izsniegšanas vietā.   Ar Sociālo dienestu var sazināties – rakstot e-pastu socdienests@kekava.lv vai  zvanot pa tālr. 27876091 (Baložos), 29351095 (Daugmalē), 67935977 (Ķekavā).


Brīvpusdienas pārtikas paku veidā tiks nodrošinātas arī visiem 1-6. klases skolēniem gadījumā, ja Ministru kabinets vai izglītības iestādes vadītājs, ņemot vērā  epidemioloģisko situāciju konkrētajā brīdī vai atbildīgo institūciju norādījumus, būs noteicis, ka arī šīm klasēm mācības jānotiek attālināti.  Šādā situācijā, ņemot lielo apjomu, pārtikas pakas saņemšanai tiks noteikta cita kārtība.


Atgādinām, ka arī šogad pavasarī, kad valstī bija izsludināta ārkārtējās situācija Covid-19 izplatības dēļ,  Ķekavas novada pašvaldība izsniedza pārtikas pakas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Vienā mēnesī tika nodrošinātas apmēram 500 pārtikas pakas.  Šo paku saturu īpaši izstrādāja pārtikas tehnologs, kā arī tika uzklausīti ģimeņu ieteikumi. No ģimenēm tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par pārtikas paku daudzveidīgo saturu.   

 

Administratīvā pārvalde
29.10.2020.

 

  Drukāt