Latvijas savienības „Černobiļa” piešķir apbalvojumu ķekavietim

 Latvijas Ugunsdzēsības muzejs kopā ar Latvijas savienības „Černobiļa” biedrību septembrī atklāja izstādi, kas veltīta 34. gadadienai kopš pasaulē notika lielākā atomelektrostacijas avārija Černobiļā.

 

Šajā pasākumā daudziem cilvēkiem tika izteikta pateicība, pasniedzot viņiem apbalvojumus par ieguldīto darbu medicīnas, sociālajā aprūpē, kā arī citu jautājumu risināšanā. Apbalvojumu Ukrainas Valsts dibinātāja Bogdana Hmeļņicka 4.šķiras ordeni saņēma ķekavietis  Ivars Mangulis. Viņš ir Latvijas savienības „Černobiļa” biedrs kopš 2008. gada. Neskatoties uz dažādām grūtībām, Ivars atradis iespēju sniegt palīdzību ne tikai Latvijas savienības „Černobiļa” biedrībai invalīdu atbalstīšanai, bet sniedzis materiālo palīdzību kultūras un izglītības iestādēm, kā, piemēram, Doles saviesīgajai biedrībai, Latvijas bērnu fondam un citiem.

 

Ivars Mangulis Ķekavā nostrādājis 50 gadus, tostarp, 26 gadus kolhozā „Ķekava” par mehanizatoru, 24 gadus SIA „Ķekavas dārzi” par valdes priekšsēdētāju. Viņš aktīvi piedalījies 1991. gada janvāra barikādēs. Aizejot pelnītā atpūtā, I.Mangulis nespēj būt vienaldzīgs pret savu līdzcilvēku problēmām. Viņš nekad neatsaka savu palīdzību vecāka gada gājuma cilvēkiem Ķekavas novadā: atvest no veikala pārtikas produktus, ja nepieciešams kaut ko salabot, sakārtot, tad Ivars nekad neatteiks  palīdzību un pieliks savas prasmīgās rokas, lai problēmu atrisinātu. Ivaram ir savs viedoklis par notikumiem pagasta dzīvē un mūsu valstī un viņš aktīvi iesaistās Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis”, Latvijas savienības „Černobiļa” un barikādes rīkotajos pasākumos.

 

 Latvijas savienības "Černobiļa" viceprezidents,

Apbalvošanas Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops

13.10.2020.

  Drukāt