Uzsākti pirmie priekšdarbi bērnudārza “Ieviņa” piebūves būvniecībai Ķekavā

Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi pirmos priekšdarbus, lai jau šogad varētu uzsākt moduļu tipa piebūves būvniecību bērnudārzam “Ieviņa” Ķekavā.  Pēc piebūves būvniecības beigām bērnudārzs varētu papildus uzņemt vairāk kā 140 bērnus jeb sešas grupiņas.

 

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, šobrīd turpinās pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” piebūves projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt novembra vidū. Taču, lai varētu paātrināt būvniecības procesu un veikt priekšdarbus piebūves būvniecībai, no galvenā būvprojekta tika izdalītas trīs lietas – gāzes katlu nomaiņa un siltummezgla remonts, kā arī inženierkomunikāciju tīklu darbi, proti, AS “Sadales tīkls” kabeļu pārbūves darbi.

 

Patlaban ir veikta gāzes katlu nomaiņa un siltummezgla remonts.  Šonedēļ būvnieks uzsāks būvlaukuma ierīkošanu kabeļu pārbūves darbiem, kā arī turpmākajai jaunās piebūves būvniecībai.

 

Pēc būvnieka sniegtās informācijas, šonedēļ  bērnudārza teritorijā tiks uzstādīts mobilais žogs, kura novietojums ļaus turpināt bērnudārza audzēkņiem izmantot āra nojumes.  Savukārt oktobra beigās plānots attīrīt būvniecības teritoriju no krūmiem, izvietot būvniecības procesam nepieciešamos pagaidu moduļus, demontēt esošo bruģa seguma un rotaļu iekārtas, lai novembra sākumā varētu uzsākt AS "Sadales tīkls" kabeļu pārbūves darbus.  Pēc šo darbu pabeigšanas un bērnudārza piebūves būvprojekta saskaņošanas tiks uzsākti piebūves būvniecības darbi.  Drošības apsvērumu dēļ  periodiski tiks ierobežota lielāka bērnudārza teritorija pazemes inženiertīklu (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, siltumtrase, elektroniskie sakaru tīkli) izbūves laikā.

 

Būvniecības laikā jo īpaši tiks pievērsta uzmanība drošības jautājumiem, jo paralēli būvdarbiem bērnudārzs turpinās mācību procesu. Tāpēc ir izstrādāts un saskaņots ar bērnudārza vadību  darbu organizācijas projekts.  Aicinām bērnudārza apmeklētājus un audzēkņu vecākus ievērot šo noteikto drošības kārtību, kā arī lūdzam būt saprotošiem, jo būvniecības laikā būs jāsaskaras ar atsevišķām neērtībām, piemēram, ieeja bērnudārzā tiks organizēta pa atsevišķām konkrētām ieejām.  

 

Atgādinām, ka Ķekavas novadā, pateicoties augošiem dzimstības un iedzīvotāju skaita radītājiem, viens no prioritārajiem darbiem  ir risināt jautājumu, kā nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pašvaldības bērnudārzos.


Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība, izvērtējot esošās situācijas rādītājus un nākotnes prognozes, plāno realizēt divus prioritārus pirmsskolas izglītības investīciju projektus – piebūves pie bērnudārza “Ieviņa” Ķekavā un jauna bērnudārza būvniecību Titurgā, Baložu pilsētā.


Abi šie izglītības investīciju projekti iekļauti Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskajā rīcības plānā 2018.-2021. gadam, kā arī ir Ministru kabinets šos abus projektus ir atbalstījis, ļaujot pašvaldībai pretendēt uz valsts aizdevuma saņemšanu.

 

Bērnudārza “Ieviņa” paplašināšanas projekta, izbūvējot moduļu tipa piebūvi, kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas lēšamas 1,7 milj. eiro. Lai pašvaldība to varētu īstenot, tiek ņemts aizņēmums no Valsts kases 1,2 milj. eiro, pārējo finansējuma daļu atvēlot 2020. un 2021. gada pašvaldības budžetā.

 

Administratīvā pārvalde
21.10.2020.

 

 

 

 

  Drukāt