Bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

No 2020. gada 1.septembra Biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation” Ķekavas novadā ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu uzsāk projekta īstenošanu, kura ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji var saņemt bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumus. Šis ir jau otrais, ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīts, projekts Ķekavas novadā, ko biedrība īsteno.


Pielāgojot bērna vajadzībām nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, ir iespējams uzlabot bērna funkcionālās spējas, psihoemocionālo stāvokli un vispārējās prasmes integrēties sabiedrībā kopumā, kas veicina pozitīvu mikroklimatu arī ģimenē. Būtiski uzsvērt, ka projekts paredzēts arī bērnu likumisko pārstāvju veselības un psihoemocionālā stāvokļa atjaunošanai un stiprināšanai.


Rehabilitācijas pakalpojumu klāsts ir plašs. Tas ietver fizioterapeita, masiera, ergoterapeita, psihologa, logopēda, uztura speciālista, mākslas terapeita un sociāla darbinieka pakalpojumus. Starpdisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir palīdzēt uzlabot bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt viņu tiesību apzināšanos un cieņpilnas attieksmes stiprināšanu sabiedrībā.


Būtiski, ka visi rehabilitācijas pakalpojumi gan bērniem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir pieejami bez maksas, bez garām rindām un uz vietas sava novada teritorijā. Pakalpojumu sniegšanas vieta Kekavas novadā – “Ķekavas ambulance”. Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus pieteikties projektā, rakstot uz e-pastu: balticnutrition@gmail.com vai zvanot sociālajai darbiniecei Sandrai Balodei, talr.nr. 20332625, vai projekta vadītājai Vandai Sargautienei, talr.nr.28728338.


Projekts “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/011.

“Baltic Nutrition and Health Federation”
20.10.2020.

 

  Drukāt