Jaunais SIA “Baložu komunālā saimniecība”siltumapgādes tarifs

 

SIA "Baložu komunālā saimniecība", vienotais reģistrācijas numurs 40003201921, Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, un pamatojumu jaunajam tarifam.
 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

*Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ar neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

49,84

47,68

-4,33

Siltumenerģijas pārvade un sadale

11,07

10,68

-3,52

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

60,97

58,42

-4,18

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bez neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

46,09

43,93

-4,69

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10,40

10,02

-3,65

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

56,55

54,01

-4,50

*Noteiktā (piedāvātā) tarifa (ar neparedzētajām izmaksām) spēkā stāšanās datums 2020.gada 1.decembris. 


Noteiktā (piedāvātā) tarifa (bez neparedzētajām izmaksām) spēkā stāšanās datums 2021.gada 1.februāris. 


Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar  izmaksām, kuras veido pirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas.


Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var SIA "Baložu komunālā saimniecība", Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 67916723 vai 29720976.


Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Baložu komunālā saimniecība", Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, info@sia-bks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

https://www.vestnesis.lv/op/2020/203.DA2
20.10.2020.

 

 

 

  Drukāt