Titurgā tiek izbūvēts strītbola laukums

Šobrīd Titurgā aktīvi notiek strītbola laukuma izveides būvdarbi, kurus veic SIA “Baltijas būve”.  


Šonedēļ tiek veikti zemes darbi, asfalta seguma izbūve laukuma drošības zonā, ūdensnecaurlaidīga laukuma gumijas seguma ieklāšana, kā arī aizsargžoga uzstādīšana gar Titurgas ielu.  Turpmāk tiks veikta basketbola grozu uzstādīšana un labiekārtošanas darbi, tostarp, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana. Oktobra beigās laukumu plānots nodot ekspluatācijā.


Projekta ietvaros plānots ierīkot Baložu pilsētā (Titurgā, Zaļajā ielā 4), strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem - izveidot laukumu ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus un uzstādot četrus basketbola grozus. Laukumu varēs izmantot iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm.


Kopējās strītbola laukuma izveides izmaksas būs gandrīz 64 000 eiro, no tiem 25 500 eiro tiks līdzfinansēti no Lauku atbalsta dienesta, bet lielāko daļu summas  - 38 500 eiro  - segs Ķekavas novada pašvaldība.


Projekts tiek īstenots biedrības “Partnerība "Daugavkrasts" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta iesnieguma Nr.19-04-AL09-A019.2201-000001).


 

Attīstības un būvniecības pārvalde
07.10.2020.

 

  Drukāt