Projektu konkursā līdzfinansējumu piešķir pieciem projektiem


Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā tika saņemti astoņi projektu pieteikumi. Izvērtējot pieteikumus atbilstoši konkursa kritērijiem un pieejamajam pašvaldības līdzfinansējumam, konkursa vērtēšanas komisija  apstiprināja piecus projektus, piešķirot kopumā līdzfinansējumu 12 000 eiro apmērā.

 

 

 

 

Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums piešķirts šādiem projektiem:
 

 1. biedrības "Ūdensmalu attīstībai" projektam “Līdzfinansējums partnerības “Daugavkrasts” un Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītajam LEADER projektam “Sudrabgārņa krasts””;
   
 2. biedrības “Pats sev saimnieks” projektam “Rakaru ielas ciema atpūtas vietu labiekārtošana”;
   
 3. biedrības “Lāču iela” projektam “Lāču ielas, Baložos, Ķekavas novadā, daļas cietā seguma izbūve”;
   
 4. DzĪKS "Ērtums" projektam “Daudzdzīvokļu māju pagalma uzlabošana Ķekavas novada Krustkalnos”;
   
 5. biedrības “Rāmavas muižas misijas centrs” projektam “”Depkina muižas” parka apgaismošanas projekts” (daļējs līdzfinansējums).


Šobrīd notiek līgumu slēgšana. Projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvēji no projektu rezultātiem būs Ķekavas novada iedzīvotāji.  Projekti jāīsteno līdz 2020. gada 30. novembrim.


Atbilstoši projekta konkursa nolikumam uz pašvaldības finansējumu varēja pretendēt projekti, kas veicina iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, attīstot publiski pieejamu infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi, vides labiekārtošana u.c.), kā arī veicina sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām


Attīstības un būvniecības pārvalde
07.06.2020.

 

 

  Drukāt