Aicinām iedzīvotājus sakopt savas privātās teritorijas

Ķekavas novada pašvaldība aicina nekustamo īpašumu īpašniekus, apsaimniekotājus un nomniekus uzturēt kārtībā privātās teritorijas, neaizmirstot arī par regulāru zāles nopļaušanu. Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi paredz, ka īpašniekiem jāveic teritorijas sakopšana, zāles nopļaušana un ietves tīrīšana nekustamam īpašumam piegulošajā publiskajā lietošanā esošajā teritorijā, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvjus, caurtekas vai zālienus līdz brauktuves malai piecu metru joslā.

 
Ķekavas novada pašvaldība atgādina, ka zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus, izņemot lauksaimniecības zemes ciematu teritorijās. Tādēļ pašvaldība aicina īpašniekus uzturēt kārtībā savus īpašumus un piegulošās teritorijas, radot gan sakoptu un vizuāli patīkamu ainavu, gan drošu pārvietošanos, gadījumos, ja jāšķērso privātajai teritorijai pieguļoša ietve vai ceļš.


Saistošie noteikumi Nr.12/2012 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”
 paredz, ka noteikumu neievērošanas gadījumā, Reģionālās pašvaldības policijas amatpersonas un Būvvaldes būvinspektori var rosināt administratīvā pārkāpuma procesu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām  personām no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet  juridiskajām personām no divām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām pēc Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās.

 

Administratīvā pārvalde
18.06.2020.

 

  Drukāt