Iedzīvotāji aktīvi zvana uz Ķekavas novada informatīvo tālruni 8488

 

Pirmajos desmit darbības mēnešos Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 8488 saņēmis  gandrīz 1700 iedzīvotāju zvanus, vislielāko iedzīvotāju aktivitāti sasniedzot aprīlī, kad saņemti 282 zvani.

 

Analizējot saņemto zvanu statistiku, līdz šim iedzīvotāji šo iespēju izmantojuši kopumā 1656 reizes - 78 zvani veikti, lai pieteiktu komunālo pakalpojumu bojājumus, 100 zvanus saņēmusi Reģionālā pašvaldības policija, savukārt visbiežāk -  1478 reizes - iedzīvotāji zvanījuši uz informatīvo tālruni, lai runātu par pašvaldības pakalpojumiem un citiem jautājumiem, kuros bijusi nepieciešama pašvaldības speciālistu konsultācija.

 

Ja raugāmies mēnešu griezumā, tad zvanu skaits ar katru mēnesi pieaug, ja tālruņa pirmajā darbības mēnesī,  tika saņemti 46 zvani,  tad šobrīd mēnesī tie ir gandrīz 300 iedzīvotāju zvani. Vislielākā aktivitāte ir vērojama aprīlī, kas ir skaidrojama ar iedzīvotāju interesi par pašvaldības darbu, atbalsta veidiem un  pakalpojumiem saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

 

Tāpat šie dati par sarunu tēmām, ilgumu, pāradresāciju un citiem parametriem - palīdz pašvaldībai regulāri izvērtēt un veikt nepieciešamos uzlabojumus tālruņa darbībā.   

 

“Pašvaldība turpina pilnveidot uz klientu orientētu un efektīvu pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu, ieviešot arvien jaunus risinājumus ērtākai pakalpojumu saņemšanai. Mums ir svarīgi, lai pašvaldība iedzīvotājiem ir pieejama un atvērta,  lai šī saziņa būtu klientiem ērta un atgriezeniskā saite  - operatīva. Informatīvā tālruņa zvanu skaita pozitīvās tendences ir apliecinājums tam, ka šis ir iedzīvotājiem parocīgs saziņas kanāls ar pašvaldību, tās iestādēm un pašvaldības policiju.  Tādēļ  mēs noteikti turpināsim pilnveidot informatīvā tālruņa darbību,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. 

 

Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 8488 darbojas no 2019. gada 25.jūlija, un šodien, 25. maijā, aprit tā darbības desmit mēneši.  Šis informatīvais tālrunis 8488 tika izveidots ar mērķi atvieglot  un padarīt ērtāku iedzīvotājiem saziņu ar Ķekavas novada pašvaldības iestādēm un speciālistiem. Iedzīvotājiem ir jāatceras tikai četri cipari, lai sazinātos ar pašvaldību, tās iestādēm, komunālajiem uzņēmumiem vai pašvaldības policiju.

 

Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis darbojas Ķekavas novada pašvaldības darba laikā, savukārt pieteikt avārijas situācijas, piemēram, cauruļvada plīsumu vai izsistu logu daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā, kā arī sazināties ar Reģionālo pašvaldības policiju, ir iespējams visu diennakti.
 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par izrādīto aktivitāti  - saziņā ar pašvaldību izmantojot vienoto informatīvo tālruni 8488. 

 

Administratīvā pārvalde
25.05.2020.

 

  Drukāt