Daugmales pamatskolā notiek pārbūves darbi

Lai nodrošinātu higiēnas prasībās noteikto telpu platību atbilstoši skolēnu skaitam, šobrīd Ķekavas novada pašvaldība veic Daugmales pamatskolas telpu pārbūvi.

Lai gan šie darbi bija plānoti jūnija sākumā, negaidītais pavērsiens ar Covid-19 un tam sekojošie ierobežojumi ļāva remontdarbus uzsākt mēnesi agrāk, tā iegūstot drošības sajūtu, ka līdz nākamā mācību gada sākumam skola būs gatava uzņem savus audzēkņus.


Kas tad īsti notiek Daugmales pamatskolas ēkā? Kā stāsta Daugmales pamatskolas direktors Andris Ceļmalnieks, šobrīd tiek pārbūvētas visas klašu telpas, palielinot to platību,  nomainīti visi vecās ēkas logi, lai uzlabotu energoefektivitāti un nodrošinātu pilnvērtīgas vēdināšanas iespējas un atbilstību ugunsdrošības prasībām, kur tas nepieciešams. Tāpat veikts kosmētiskais remonts, ietverot energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu un grīdas linoleja maiņu. Paralēli tam pašvaldības datorspeciālisti skolas iekštelpās uzstāda videonovērošanas sistēmu, kas sniegs papildus drošības sajūtu un, iespējams, reizēm atvieglos konfliktsituāciju risināšanu.


Telpu platības palielināšana ir iespējama uz telpu skaita samazināšanas rēķina  - agrāk vecās skolas 2. stāvā bija septiņas klašu telpas, pēc pārbūves būs piecas. Līdz ar to minētie remontdarbi rada nepieciešamību pārskatīt visu skolas telpu noslogojumu, šā brīža pielietojumu un izmantošanas mērķi.


Jaunais mācību gads, kurā jāuzsāk jaunā pamatizglītības standarta īstenošana 1., 4., 7. klasēs, sāksies uzlabotā mācību vidē, kura radīs priekšnoteikumus gan skolotāju radošuma attīstībai, gan skolēnu fiziskai un emocionālai labsajūtai.


“Skolas klašu telpas pēc pārbūves ļaus uzņemt līdz 20 skolēniem klasē. Tas ir vairāk, nekā līdz šim, un tāpēc dažās klasēs tagad būs pieejamas brīvās vietas. Bet joprojām varam teikt: “Apstākļi Daugmales pamatskolā nodrošina privātskolas apstākļus par valsts cenu!””, ar lepnumu par savu skolu uzsver direktors A. Ceļmalnieks.

 

Daugmales pamatskola
21.05.2020.

 

 

 

  Drukāt