Ko darīt ar atkritumiem, kas radušies, veicot pavasara darbus?

Pavasaris katru gadu tradicionāli ir talkošanas laiks, kad tiek sakoptas piemājas teritorijas un veikti dažādi pavasara darbi.  Iedzīvotāji bieži vien jautā, ko iesākt ar atkritumiem – nozāģētiem zariem, sagrābto zāli, lapām un sadzīves atkritumiem?
 

Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde iesaka iedzīvotājiem, kuriem ir radušies atkritumi, sakopjot savu teritoriju, izmantot kompostēšanu, šķeldošanu, kā arī priekšapmaksas maisus bioloģiskiem atkritumiem no atkritumu apsaimniekotāja SIA “Clean R”. Noteikti jāņem vērā tas, ka ir aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus. Nebioloģiskas izcelsmes materiālu, piemēram, plastikāta pudeļu, tekstilu, gumijas dedzināšana ir kaitīga apkārtējai videi un cilvēka veselībai, to dedzināšanas aizliegums noteikts arī normatīvajos aktos.
 

Lai atbrīvotos no atkritumiem, Ķekavas novada iedzīvotāji var izmantot šķiroto atkritumu laukuma ‘’Gurnicas’’ pakalpojumus.

 

Atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nelielos daudzumos ir pieļaujama zaru un malkas dedzināšana. Jāņem vērā, ka ugunskuru dedzināt nebūtu pieļaujams daudzdzīvokļu māju pagalmos un sabiedriskās vietās, izņemot šim nolūkam speciāli labiekārtotas atpūtas vietas, aizsargājamās dabas teritorijās, vietās ar kūdrainu grunti un spēcīga vēja laikā. Noteikti nevajadzētu dedzināt lapas, jo tās spēcīgi dūmo. Ķekavas novada teritorijā nav noteikts konkrēts laiks, kad ir aizliegts sadedzināt zarus, tomēr šādi ierobežojumi attiecas uz meža teritorijām laikā, kad tiek oficiāli izsludināts ugunsnedrošais periods, kura datumi katru gadu mainās. Šogad tas ir sācies 24. aprīlī un turpināsies līdz brīdim, kad tiks atcelts.

 
Paralēli teritoriju sakopšanai Latvijā ir sākusies arī  kūlas dedzināšanas sezona. Atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, jo pērnās zāles dedzināšana nodara postījumus cilvēkiem, videi un īpašumiem, turklāt tas ir arī administratīvi sodāms pārkāpums, par kuru var saņemt naudas sodu.


Veicot pavasara sezonas darbus, Reģionālā pašvaldības policija aicina privātmāju iedzīvotājus būt uzmanīgiem un savu vērtīgo dārza tehniku un darba rīkus pēc darba beigšanas novietot drošā un slēdzamā vietā, lai par tiem mazinātu garnadžu interesi un jau laikus pasargātu sevi no zādzības.

 

Administratīvā pārvalde
14.05.2020.

  Drukāt