Komersanti saņems Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu

 

Covid – 19 regulējuma skartie komersanti saņems Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu.


3. aprīlī Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid -19 izplatību”.


Komersantiem (nomniekiem) atbilstoši MK noteikumu 6. punktam pašvaldībai jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu aicinām sūtīt uz e-pastu novads@kekava.lv.


 Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  1. komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  2. publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datumu un numuru un nomas objektu;
  3. atbilstību šo noteikumu 3. punktā un 4.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ja informācija par komersantu ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem, atbilstība šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda.


Komersantiem (nomniekiem), kas to jau izdarījuši, jāiesniedz tikai papildu nepieciešamā informācija.  


Lai piešķirtu nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, katrs gadījums tiks vērtēts atbilstoši MK noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniecei Andrai Vanagai nekustamā īpašuma nomas jautājumos pa tālruni  26498978 vai  rakstot uz e-pastu andra.vanaga@kekava.lv

 

Administratīvā pārvalde
06.04.2020.

 

  Drukāt