Ķekavas novada pašvaldība pilnībā nodrošina novada operatīvos dienestus ar dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

Ķekavas novada pašvaldība šobrīd pilnībā spēj nodrošināt novada operatīvos dienestus un bērnudārzus ar nepieciešamajiem dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, lai mediķus, sociālā dienesta, policijas un bērnudārzu darbiniekus saskarsmē ar apmeklētājiem pasargātu no iespējamās inficēšanās ar Covid-19.   


Jau no pirmās ārkārtējās krīzes situācijas valstī izsludināšanas dienas Ķekavas novada pašvaldība intensīvi strādā un meklē dažādas iespējas iegādāties gan virsmas un roku dezinfekcijas līdzekļus, gan individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, - respiratorus, vienreizlietojamos cimdus, aizsardzības tērpus utt. 


Tie tiek regulāri piegādāti Reģionālajai pašvaldības policijai, bērnudārziem, Ķekavas novada sociālajam dienestam un Bāriņtiesai, kā arī Ķekavas ambulancei, kuru darbiniekiem šajā ārkārtējas situācijā ir nepieciešams klientiem sniegt pakalpojumus klātienē  vai, pildot darba pienākumus, būt saskarsmē ar citiem cilvēkiem tuvāk par 2 metriem. 


Savukārt  2. aprīlī no Nacionālā veselības dienesta tika saņemti un nogādāti respiratori Ķekavas novada un Baldones novada ģimenes ārstiem un zobārstiem.  


Informācija par dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļu apjomu tiek regulāri sniegta Ķekavas novada krīzes vadības grupā.


Rūpējoties par drošības un higiēnas prasību pastiprinātu nodrošināšanu, lai mazinātu koronavīrusu Covid-19 izplatību, Ķekavas novada pašvaldība veikusi arī pilnu “ģenerālo” dezinfekciju bērnudārzos, kuros tiek nodrošinātas dežūrgrupas bērnu pieskatīšanai,  Ķekavas sociālās aprūpes centra un Sociālā dienesta un Bāriņtiesas ēkā Ķekavā. Tāpat pastiprināti  dezinfekcijas pasākumi tiek veikti daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās.

 

Administratīvā pārvalde
03.04.2020.

 

 

  Drukāt