Ķekavas novada pašvaldība 95% strādā e-vidē

Pateicoties ilgstošam un mērķtiecīgam darbam modernu e-vides risinājumu ieviešanā, Ķekavas novada pašvaldība 95% no darba procesa un pakalpojuma apjoma strādā e-vidē. Tas savukārt pašvaldībai šajā ārkārtas situācijā ļāva operatīvi un veiksmīgi nodrošināt pilnvērtīgu pašvaldības darbu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem arī attālināti.    


“Esošā situācija, kad pašvaldība strādā attālināti, vislabāk apliecina, ka mūsu uzņemtais kurss uz dažādu e-risinājumu integrēšanas pašvaldības darbā ir pilnībā attaisnojies un mēs kā pašvaldība esam gatavi operatīvi reaģēt uz izmaiņām un veiksmīgi turpināt nodrošināt  pakalpojumus mūsu novada iedzīvotājiem. Šim attālinātajam darbam, ko pieprasa valsts noteiktie ierobežojumi izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ, mēs bijām jau gatavi un šobrīd savu darba e-platformu varam izmantot par visiem simts procentiem,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.      


Viņa piebilst, ka Ķekavas novada pašvaldībā ir sakārtoti visi normatīvie dokumenti par iekšējo elektronisko apriti, lai pašvaldība varētu sniegt savus pakalpojumus ne tikai klātienē, bet arī attālināti. Pēdējās izmaiņas tika veiktas pagājušajā nedēļā, pieņemot grozījumus Ķekavas novada pašvaldības nolikumā, kas juridiski atļauj arī domes sēdes un komitejas rīkot attālināti,  izmantojot videokonferenci.     


“Esam testējuši vairākas e-patformas videokonferencēm, un mūsu gadījumā par efektīvāko tik atzīta programma “Zoom”, ko tad mēs aktīvi izmantosim gan domes sēdēs, komiteju un komisiju darbā, gan novada skolās attālinātai mācību procesa nodrošināšanai,” skaidro V.Baire.


Veiksmīgi darboties attālināti un sniegt kvalitatīvi  pakalpojumus, pašvaldībai ļauj fakts, ka jau daudzus gadus pašvaldība un visas pašvaldības iestādes strādā ar elektronisko dokumentu vadības sistēmu “Namejs”, līdz ar to visa pašvaldības dokumentācija, tās saskaņošana, parakstīšana, izmantojot e-parakstu, notiek elektroniski. Kopš 2019. gada arī grāmatvedība  ir integrēta šajā elektroniskajā sistēmā, un visi maksājumu dokumenti ir tikai elektroniski. Šī e-platforma nodrošina informācijas aprites caurspīdīgumu un izsekojamību, piemēram, ikkatra iesnieguma ceļš ir atklāts no tā reģistrēšanas brīža līdz atbildes nosūtīšanai. 


Tāpat arī Ķekavas novada domes un komiteju materiāli,  sēžu vadība un gaita ir pieejama un norisinās elektroniskajā vadības sistēmā, kas pie tam uzstādīta tā, lai automātiski tiktu ģenerēts sēdes protokols.  To vien nepieciešams papildināt ar dalībnieku jautājumiem un debatēm.   


Ķekavas novada pašvaldības darbu ērtāku un operatīvāku padara arī arhīvu digitalizācija. Šobrīd pašvaldība ir pārvērtusi elektroniskajā veidā visu savu apjomīgo papīra formāta dokumentu arhīvu, un šī gada laikā tiks digitalizēts arī viss novada būvvaldes arhīvs.  Kā apliecinājums par veiksmīgu e-vides lietošanu, Ķekavas novada būvvalde pērn ieguva balvu nominācijā „E-iecerēm bagātākā pašvaldība”, kurā, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, elektroniski iesniegts visvairāk būvniecības ieceru.


Ķekavas novada pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina arī 41 valsts un pašvaldības e-pakalpojumu, kurus pērn izmantojuši gandrīz 3000 iedzīvotāju.  Kā pieprasītākie pašvaldības e-pakalpojumi ir bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādēs un uz 1. klasi, kā arī iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju iesniegt pašvaldībai iesniegumu e-formātā.  

 

Administratīvā pārvalde
31.03.2020.

  Drukāt