Informācija no Doles-Ķekavas luterāņu draudzes

Valdības lēmums par ārkārtējo situāciju un pulcēšanās ierobežojumiem attiecas arī uz reliģiskajām organizācijām. Baznīcas netiek slēgtas. Garīdznieki kopā ar nepieciešamajiem palīgiem drīkst noturēt dievkalpojumus, tomēr uz tiem netiek pulcēta draudze.

Baznīcās drīkst ienākt individuālie apmeklētāji, taču viņiem jāievēro sociālā distancēšanās. Cilvēki nedrīkst cits citam tuvoties, pieskarties, nodod dažādas lietas u.tml. Kategoriski nav atļauts nākt tiem, kam ir saaukstēšanās simptomi vai karantīnas pienākums. Cilvēki tiek aicināti palikt mājās un dievkalpojumiem sekot līdzi televīzijā, radio vai intrenetā.


Lūk, svētdienas iespējas:

 

  • 9:05 Latvijas radio 1 “Svētrīts”
  • 22.05 Latvijas radio 1 “Pāri mums pašiem”
  • 12:00 LTV1 Dievkalpojums
  • Latvijas Kristīgā Radio (101.8 FM) un radio “Marija” translētie dievkalpojumu ieraksti un citi raidījumi.


Vēl viena iespēja ir internets – t.s.straumēšana Facebook platformā. Dievkalpojumu var noskatīties, ieejot konkrētās draudzes Facebook lapā. Dažas draudzes pārraida svētbrīžu ierakstus – arī tādus, kas demonstrē, kā lūgšanas var noturēt mājās, ģimenes lokā.


Doles-Ķekavas luterāņu draudzes dievkalpojumi tiek ierakstīti un ir skatāmi draudzes Facebook vietnē, sprediķi un citas ziņas lasāmas draudzes mājaslapā kekava.lelb.lv. Tie, kas vēlas saņemt absolūciju pēc grēksūdzes un Svēto Euharistiju jeb Vakarēdienu, to var izdarīt individuāli, laicīgi piesakoties pie mācītāja Arņa Eltermaņa (arniseltermanis@gmail.com, tālr.nr.29177336). Mācītājam jāzvana arī, ja ir jautājumi par kristībām, iesvētībām, laulībām, bērēm. Tāpat draudzes locekļi aicināti lūgties mājās, lasīt Svētos Rakstus un kristīgo literatūru, klausīties sprediķu, lekciju ierakstus, ar draudzes brāļiem un māsām sazināties telefoniski.


Izmantojot laiku, kad dievlūdzēji aicināti palikt mājās, Doles-Ķekavas luterāņu draudze šobrīd atjauno grīdas segumu baznīcā (tāpēc šajā laikā baznīca praktiski ir vaļā visu laiku, katru dienu). Tāpat tiek veikti citi darbi baznīcas sakopšanā, kurus citādi īstenot būtu daudz grūtāk.


Diemžēl daudzām draudzēm sāpīgs kļuvis finansiālais jautājums, jo, tā kā cilvēki baznīcā nepulcējas, krietni sarucis ziedojumu apmērs. Taču tie ir nepieciešami, lai spētu apmaksāt gan rēķinus, gan uzturēt kalpošanas darbu, kas likuma un noteikumu ietvaros turpinās neatkarīgi no tā, ka rīcības iespējas pašlaik ir stipri ierobežotas. Ikviens labas gribas cilvēks tiek aicināts finansiāli atbalstīt arī Doles-Ķekavas draudzi. Klātienē to ir iespēja izdarīt laikā, kad dievnams atvērts kancelejas darba laikā: pirmdienās (12.00 – 16.00), trešdienās (16.00 – 19.00) sestdienās (10.00 – 15.00) vai svētdienās 10.00 - 13.00.


Rekvizīti ziedojuma pārskaitīšanai uz bankas kontu:


Doles-Ķekavas
Evaņģēliski luteriskā draudze
Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads., LV 2123
Reģ.Nr. 90000468932
A/S Swedbank
Konta Nr. LV44HABA0551032382287

 

Doles-Ķekavas Evaņģēliski luteriskā draudze
30.03.2020.

 

 

  Drukāt