Informācija par atbalsta pasākumiem COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

 

2020.gada 20.martā Saeima ārkārtas sēdē pieņēma likumu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību.
 

Likuma par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī krīzes izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanas finansēšanu. 
 


24.martā Ekonomikas ministrija sagatavoja sarakstu ar krīzes skartajām nozarēm, kurām saistībā ar COVID-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, kurām ir piemērojami pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi.
 

Tomēr jau 26.martā valdība atteikusies no uzņēmēju dalīšanas pa nozarēm, nosakot, ka dīkstāves pabalsti darbiniekiem būs pieejami visās nozarēs.


Aktuālā informācija par valsts sniegto atbalstu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā
fm.gov.lv., Ekonomikas ministrijas mājas lapā em.gov.lv.
Uz
ņēmēju atbalstam ārkārtas situācijas laikā ir pieejamas vairākas atbalsta programmas:
 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
26.03.2020. 

  Drukāt