Ķekavas novada Sociālā dienesta aktuālā informācija


Pieņemšanas, pabalstu izmaksas:

 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā, no 13.03.2020. Ķekavas novada Sociālais dienests ierobežo klientu apkalpošanu klātienē. Aicinām izmantot iespēju iesniegt iesniegumus izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem – elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@kekava.lv, vai portālā www.latvija.lv, kā arī sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos iesniegumus un dokumentus pa pastu vai ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie Sociālā dienesta – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 .; Daugmalē – “Adatiņas”, Baložos – Uzvaras prospektā 1a. Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti.


Ķekavas novada Sociālais dienests nodrošina pabalstu piešķiršanas nepārtrauktību, pārskaitot pabalstus klientam vai pakalpojuma sniedzējiem.


Ķekavas novada iedzīvotāji, kuri COVID-19 dēļ ir nonākuši krīzes situācijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, aicināti vērsties Sociālajā dienestā, iespēju robežās sniegsim atbalstu savas kompetences ietvaros, katru gadījumu izvērtējot individuāli.


Kontakttālruņi: 27876091 (Baloži), 29351095 (Daugmale), 67935977 (Ķekava)


Trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes statuss:


Ja ārkārtas situācijas laikā  personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņa, tā automātiski tiek pagarināta. Izsniegtās izziņas ir derīgas līdz 31.05.2020., ja esat sazinājušies ar darbinieku un pagarinājuši deklarācijas derīguma termiņu.  Minētajā laikposmā ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.


ES atbalsta fonda pārtikas preču un higiēnas un saimniecības preču atbalsta komplekti:


Tāpat turpinām izsniegt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī vienai personai nepārsniedz 242,00 euro, ES atbalsta fonda pārtikas preču un higiēnas un saimniecības preču atbalsta komplektus. Šo komplektu saņemšanai jāpiesakās pa tālruņiem: - 26475123 (Ķekava)  27876091 (Baloži) 29351095 (Daugmale)


Asistenta pakalpojums


Personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs. Personu ar invaliditāti asistentu atskaišu nodošana tiks organizēta izvairoties no saskarsmes klātienē. Lūdzam sazināties ar saviem speciālistiem e-pastā vai pa tālruņiem 26475123 (Ķekava, Daugmale) vai 25631854 (Baloži).

 

Ķekavas novada Sociālais dienests
26.03.2020.

 

 

  Drukāt