Ķekavas novadā videokonferenču e-platformu “Zoom” plāno izmantot attālināto mācību procesa un domes sēžu organizēšanai

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Ķekavas novada pašvaldība paralēli primārajiem darbiem, kas attiecas uz pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem, strādāja pie tehnisko risinājumu testēšanas, kas būtu piemērojami gan domes komiteju un domes sēžu attālinātai norisei, gan varētu veiksmīgi izmantot skolas mācību procesā attālinātu videokonferenču veidošanai.


No visiem aplūkotajiem tehniskajiem risinājumiem par visefektīvāko rīku ir izvēlēta video konferenču un tiešsaistes sapulču e-platforma “Zoom”. 


Paralēli šī rīka testēšanai, pašvaldība šonedēļ ir saņēmusi arī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) korektu formulējumu grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības nolikumā, lai deputāti likumā Par pašvaldībām” noteiktajos gadījumos varētu attālināti piedalīties domes komiteju un domes sēdēs, kā arī tiktu ievērota domes sēdes darba procedūra.


Tāpēc, balstoties uz pašvaldības piedāvāto tehnisko risinājumu un VARAM norādījumiem, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire ir izsludinājusi rīt, 26. martā, plkst. 8.30 ārkārtas domes sēdi, kur tiks lemts par attālināto domes sēžu organizēšanu un kārtību.


Savukārt līdz šim opozīcijas deputātu priekšlikums par attālinātu dalību tika noraidīts, jo, lai gan priekšlikuma nosaukums ietvēra norādi par attālinātu dalību, tā saturs neatbilda Pašvaldību likumam un par kuru VARAM bija norādījusi, ka šādu redakciju neapstiprinās. Neskatoties uz šiem argumentiem, opozīcijas deputāti neuzskatīja par vajadzīgu grozīt savu priekšlikumu, lai tas būtu likumam atbilstošs.


Atgādinām, ka jau līdz šim visiem deputātiem ir nodrošināti portatīvie datori un elektroniski ir pieejami visi domes sēžu un komiteju materiāli, lai ar tiem varētu strādāt un iepazīties mājās. Kopš 13. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija Covid-19 ierobežošanai, domes komiteju un domes sēžu skaits ir samazināts. Un šajā laikā ir notikusi tikai viena domes sēde, kuras norises vieta tika pārcelta uz lielāku telpu - Ķekavas kultūras nama lielo zāli (katram deputātam nodrošinot atsevišķu galdu), lai varētu nodrošināt nepieciešamo sociālo distanci starp sēdes dalībniekiem (vismaz 2 metri), tāpat deputātiem tiek nodrošināta roku dezinfekcijas iespēja. Deputātiem tāpat kā visiem pašvaldības darbiniekiem ir lūgts iesniegt apliecinājumus, ka viņi neatbilst nevienam no riska kritērijiem būt par COVID pārnēsātāju.

 

Administratīvā pārvalde
25.03.2020.

  Drukāt